Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 12/1 obr. 03-34 w Ząbkach przy ul. Powstańców, do

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 07.09.2010r., DOLDOM Sp. z o.o., ul. Łodygowa 26, 03-687 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z terenu działki nr ew. 12/1 obr. 03-34 w Ząbkach przy ul. Powstańców, do ziemi oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj.: studni chłonnych.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 14.09.2010 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 15.09.2010 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 15.09.2010 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2010 r., godz. 10.36Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1351 razy.