Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na budowę przepustu na rowie B-6/1 w hm 1+90 oraz schodów wałowych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 20.08.2010 r. Państwa Elżbiety i Józefa Owczarek,
05-200 Wołomin zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę przepustu na rowie B-6/1
w hm 1+90 oraz schodów wałowych na wysokości działki nr ew. 174/9 w m. Arciechów, gm. Radzymin.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 31.08.2010 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.09.2010 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.09.2010 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2010 r., godz. 12.10Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1273 razy.