Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj.: rowów R – „G” i „J” na terenie działki nr ew. 266/12 obr. Stare Lipiny poprzez

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 31.08.2010r., Państwa Joanny i Przemysława Rusinowski, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj.: rowów R – „G” i „J” na terenie działki nr ew. 266/12 obr. Stare Lipiny poprzez zmianę trasy ww. rowów oraz zabudowanie ich kanałem o średnicy 600 mm.


Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:członek zarządu Marek Szafrański, data: 08.09.2010 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 09.09.2010 r., godz. 08.21
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 09.09.2010 r., godz. 08.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 08.21Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1334 razy.