Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ze zlewni ul. Ogrodowej w Zielonce, tj. z ulic Ogrodowej, Polnej i Mareckiej, do wód powierzchniowyc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 13.08.2010r. Starosty Wołomińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ze zlewni
ul. Ogrodowej w Zielonce, tj. z ulic Ogrodowej, Polnej i Mareckiej, do wód powierzchniowych płynących, tj. do Kanału Magenta w km 0+230 za pomocą istniejącego wylotu o średnicy 300 cm, a następnie do rzeki Długiej w km 9+950 w ilości max. 34,8 l/s.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 25.08.2010 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.08.2010 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.08.2010 r., godz. 08.41NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1374 razy.