Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu –zjazd z drogi wojewódzkiej nr 634, na działkę nr ew. 944/2 we wsi Miąse, gm. Tłus

WOŚ-6224-38/10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 20.08.2010r., Pani Doroty Kurek, Pana Mariusza Kurek, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu –zjazd z drogi wojewódzkiej nr 634, na działkę nr ew. 944/2 we wsi Miąse, gm. Tłuszcz.Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.08.2010 r., godz. 09.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.08.2010 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.08.2010 r., godz. 09.04NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1432 razy.