Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: 1.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, z nawierzchni utwardzonych drogi powiatowej nr 4366W, tj. z ulic Mareckiej, Lipowej i Wolności w

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 20.07.2010r. Starosty Wołomińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
1.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych, z nawierzchni utwardzonych drogi powiatowej nr 4366W, tj. z ulic Mareckiej, Lipowej i Wolności w Zielonce, do wód powierzchniowych płynących,
tj. do Kanału Magenta i rzeki Długiej,
2.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 3 wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu ww. zlewni,
3.zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 309/08, z dnia 24.06.2008r. znak: WOŚ-6225-16/1809/08.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2010 r., godz. 14.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1371 razy.