Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości Qśr = 72 m3/dobę i Qmax = 36 m3/h, oraz na wykonanie urządzenia służącego do ich poboru, tj. st

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 29.06.2010r., Pana Jarosława Szpakowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości Qśr = 72 m3/dobę i Qmax = 36 m3/h, oraz na wykonanie urządzenia służącego do ich poboru, tj. studni o głębokości 33,0 m, zlokalizowanej na działce nr ew. 15/2 obręb 04 Zagościniec, przy ul. Asfaltowej, gmina Wołomin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 13.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 13.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2010 r., godz. 13.29NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1415 razy.