Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu o średnicy 100 mm, usytuowanego na działce nr ew. 64/3 obr. Leśniakowizna, do rowu, szczególne korzystanie z

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 23.07.2010r., KZA Zielonka Invest Sp.
z o.o., ul. Bankowa 43, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu o średnicy 100 mm, usytuowanego na działce nr ew. 64/3 obr. Leśniakowizna, do rowu, szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia terenu KZA Zielonka Invest Sp. z o.o., (działki nr ew. 63/1, 63/2, 63/3 obr. Leśniakowizna), w ilości Qmax=86,45 l/s, poprzez ww. projektowany wylot, do ww. rowu.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2010 r., godz. 12.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1407 razy.