Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie studni ujmującej wodę , zlokalizowanej na działce nr ew. 10 obr. 0011 – Pieńki, gm. Klembów.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 08.07.2010r. Pani Martę Prejna, ul. Mickiewicza 27/89, 01-562 Warszawa i Pana Arkadiusza Prejna, Pieńki 22, 05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj: studni Nr 1, ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych o głębokości 30 m, zlokalizowanej na działce nr ew. 10 obr. 0011 – Pieńki, gm. Klembów.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 27.07.2010 r., godz. 08.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.07.2010 r., godz. 08.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2010 r., godz. 08.18NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1306 razy.