Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2014 - 2018, 2014 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr V-1/2014 w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
2 Uchwała Nr V-2/2014 w sprawie: upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych
3 Uchwała Nr V-3/2014 w sprawie: upoważnienia członków Zarządu powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących opiniowania programów ochrony środowiska
4 Uchwała Nr V-4/2014 w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
5 Uchwała Nr V-5/2014 w sprawie: upoważnienia do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6 Uchwała Nr V-6/2014 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
7 Uchwała Nr V-7/2014 w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
8 Uchwała Nr V-8/2014 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
9 Uchwała Nr V-9/2014 w sprawie: zmian w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
10 Uchwała Nr V-10/2014 w sprawie: przeniesień w palnie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
11 Uchwała Nr V-11/2014 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
12 Uchwała Nr V-12/2014 sprawie: przeniesień w planie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014


Strona oglądana: 907 razy.