Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2018 - 2023, 2021 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała nr VI-1/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.01.2021 r. w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2021
2 Uchwała nr VI-2/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.01.2021 r. w sprawie przekazania kierownikom podległych Powiatowi Wołomińskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
3 Uchwała nr VI-3/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.01.2021 r. w sprawie przekazania uprawień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2021
4 Uchwała nr VI-4/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 07.01.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
5 Uchwała nr VI-5/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
6 Uchwała nr VI-6/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Ochrona Zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina
7 Uchwała nr VI-7/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
8 Uchwała nr VI-8/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
9 Uchwała nr VI-9/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu
10 Uchwała nr VI-10/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna
11 Uchwała nr VI-11/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczenia z przeznaczeniem na placówkę bankową wraz z bankomatem w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
12 Uchwała nr VI-12/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem trzech pomieszczeń, każde o powierzchni 1 m², w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
13 Uchwała nr VI-13/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Rodzina
14 Uchwała nr VI-14/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
15 Uchwała nr VI-15/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
16 Uchwała nr VI-16/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.02.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Radzymin do kategorii dróg gminnych
17 Uchwała nr VI-17/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.02.2021 r. w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
18 Uchwała nr VI-18/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.02.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
19 Uchwała nr VI-19/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.02.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2021
20 Uchwała nr VI-20/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.02.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2021 - wykonanie
21 Uchwała nr VI-21/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.02.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
22 Uchwała nr VI-22/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.02.2021 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
23 Uchwała nr VI-23/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
24 Uchwała nr VI-24/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.02.2021 r. w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
25 Uchwała nr VI-25/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
26 Uchwała nr VI-26/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
27 Uchwała nr VI-27/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku 2021
28 Uchwała nr VI-28/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku 2021-wykonanie
29 Uchwała nr VI-29/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
30 Uchwała nr VI-30/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok - wykonanie
31 Uchwała nr VI-31/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2021
32 Uchwała nr VI-32/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
33 Uchwała nr VI-33/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach
34 Uchwała nr VI-34/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
35 Uchwała nr VI-35/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
36 Uchwała nr VI-36/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu
37 Uchwała nr VI-37/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030
38 Uchwała nr VI-38/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczania drogi na terenie Gminy Radzymin do kategorii dróg gminnych
39 Uchwała nr VI-39/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Internatu w ponadpodstawowej szkole publicznej Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
40 Uchwała nr VI-40/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r. zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
41 Uchwała nr VI-41/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2021 r. zmieniająca uchwałę Nr VI-28/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok - wykonanie
42 Uchwała nr VI-42/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
43 Uchwała nr VI-43/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
44 Uchwała nr VI-44/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2021 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Turystyka oraz Oświata i wychowanie
45 Uchwała nr VI-45/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Turystyka oraz Oświata i wychowanie
46 Uchwała nr VI-46/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10.03.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Rodzina
47 Uchwała nr VI-47/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.03.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku 2021
48 Uchwała nr VI-48/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.03.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku 2021 - wykonanie
49 Uchwała nr VI-49/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowych profili nauczania i technicznych kierunków kształcenia zawodowego oraz akceptacji struktury rekrutacji do szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński w roku szkolnym 2021/2022.
50 Uchwała nr VI-50/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII -288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
51 Uchwała nr VI-51/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII -288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.-Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok-wykonanie
52 Uchwała nr VI-52/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
53 Uchwała nr VI-53/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII -288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.-Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
54 Uchwała nr VI-54/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII -288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.-Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok-wykonanie
55 Uchwała nr VI-55/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI-27/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03 marca 2021 roku
56 Uchwała nr VI-56/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI-28/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03 marca 2021 roku
57 Uchwała nr VI-57/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w roku 2021
58 Uchwała nr VI-58/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w roku 2021-wykonanie
59 Uchwała nr VI-59/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
60 Uchwała nr VI-60/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do pracy w komisji przetargowej w ramach współpracy ''Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracja i geoinformacji (Projekt ASI)
61 Uchwała nr VI-61/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie
62 Uchwała nr VI-62/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna
63 Uchwała nr VI-63/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.03.2021 r. zmieniająca uchwałę NRVI-267/2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wołomińskiego
64 Uchwała nr VI-64/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2021
65 Uchwała nr VI-65/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.03.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025


Strona oglądana: 512 razy.