Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2018 - 2023, 2021 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR XXX-300/2021 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
2 UCHWAŁA NR XXIX-290/2021 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2024 dla Powiatu Wołomińskiego”
3 UCHWAŁA NR XXIX-291/2021 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
4 UCHWAŁA NR XXIX-292/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenia Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
5 UCHWAŁA NR XXIX-293/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
6 UCHWAŁA NR XXIX-294/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
7 UCHWAŁA NR XXIX-295/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
8 UCHWAŁA NR XXIX-296/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
9 UCHWAŁA NR XXIX-297/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
10 UCHWAŁA NR XXIX-298/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
11 UCHWAŁA NR XXIX-299/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
12 UCHWAŁA NR XXX-301/2021 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
13 UCHWAŁA NR XXX-302/2021 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
14 UCHWAŁA NR XXX-303/2021 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
15 UCHWAŁA NR XXX-304/2021 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
16 UCHWAŁA NR XXX-305/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą
17 UCHWAŁA NR XXX-306/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną
18 UCHWAŁA NR XXX-307/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
19 UCHWAŁA NR XXX-308/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
20 UCHWAŁA NR XXX-309/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”
21 UCHWAŁA NR XXX-310/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o równości obywateli wobec władz publicznych, niewykluczaniu społecznym mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz konieczności uzyskania, przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek dotyczących ponoszenia kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
22 UCHWAŁA NR XXXI-311/2021 w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania związanego z ochroną miejsca pamięci Pomnika Powstańców Styczniowych w miejscowości Borucza dla Gminy Strachówka w zakresie wykonania prac renowacyjnych i konserwatorskich
23 UCHWAŁA NR XXXI-312/2021 w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku
24 UCHWAŁA NR XXXI-313/2021 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”
25 UCHWAŁA NR XXXI-314/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII-281/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021
26 UCHWAŁA NR XXXI-315/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
27 UCHWAŁA NR XXXI-316/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
28 UCHWAŁA NR XXXI-317/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”
29 UCHWAŁA NR XXXI-318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
30 UCHWAŁA NR XXXII-319/2021 w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej
31 UCHWAŁA NR XXXII-320/2021 w sprawie utworzenia Domu Dziecka w Równem „Małgosia” oraz nadania statutu
32 UCHWAŁA NR XXXII-321/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
33 UCHWAŁA NR XXXII-322/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
34 UCHWAŁA NR XXXII-323/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
35 UCHWAŁA NR XXXII-324/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
36 UCHWAŁA NR XXXII-325/2021 w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy pomnika, w formie masztu flagowego, upamiętniającego zwycięstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Bitwie Warszawskiej 1920 roku i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 roku
37 UCHWAŁA NR XXXIII-326/2021 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025
38 UCHWAŁA NR XXXIII-327/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą gminną - ul. Główną i drogą powiatową - ul. Dworkową w miejscowości Marki”
39 UCHWAŁA NR XXXIII-328/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
40 UCHWAŁA NR XXXIII-329/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
41 UCHWAŁA NR XXXIII-330/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok


Strona oglądana: 922 razy.