Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2018 - 2023, 2020 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR XVI-182/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
2 UCHWAŁA NR XVI-183/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
3 UCHWAŁA NR XVI-184/2020 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy najmu części dachu budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na radiową sieć szerokopasmową
4 UCHWAŁA NR XVI-185/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
5 UCHWAŁA NR XVI-186/2020 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
6 UCHWAŁA NR XVI-187/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
7 UCHWAŁA NR XVII-188/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
8 UCHWAŁA NR XVII-189/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
9 UCHWAŁA NR XVII-190/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
10 UCHWAŁA NR XVII-191/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
11 UCHWAŁA NR XVII-192/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej
12 UCHWAŁA NR XVII-193/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
13 UCHWAŁA NR XVII-194/2020 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
14 UCHWAŁA NR XVII-195/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
15 UCHWAŁA NR XVII-196/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
16 UCHWAŁA NR XVII-197/2020 w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej zakresu działania
17 UCHWAŁA NR XVII-198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
18 UCHWAŁA NR XVII-199/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
19 UCHWAŁA NR XVII-200/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
20 UCHWAŁA NR XVII-201/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jadów w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Jadów zadania publicznego w zakresie oświaty
21 UCHWAŁA NR XVII-202/2020 w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu


Strona oglądana: 159 razy.