Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2018 - 2023, 2018 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR I – 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
2 UCHWAŁA NR I – 2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
3 UCHWAŁA NR I – 3/2018 w sprawie wyboru Starosty Wołomińskiego
4 UCHWAŁA NR I – 4/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego
5 UCHWAŁA NR I – 5/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego
6 UCHWAŁA NR I – 6/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
7 UCHWAŁA NR I – 7/2018 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
8 UCHWAŁA NR I – 8/2018 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
9 UCHWAŁA NR I – 9/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania
10 UCHWAŁA NR I – 10/2018 w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu
11 UCHWAŁA NR I - 11/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
12 UCHWAŁA NR II - 12/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
13 UCHWAŁA NR II – 13/2018 w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki
14 UCHWAŁA NR II – 14/2018 w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
15 UCHWAŁA NR II - 15/2018 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV-499/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
16 UCHWAŁA NR II - 16/2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI – 528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
17 UCHWAŁA NR II - 17/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI
18 UCHWAŁA NR II - 18/2018 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
19 UCHWAŁA NR II - 19/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
20 UCHWAŁA NR II – 20/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie


Strona oglądana: 1484 razy.