Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2014 - 2018, 2018 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR XLIV - 495/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
2 UCHWAŁA NR XLIV - 496/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni w budynku Bakteriologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
3 UCHWAŁA NR XLIV - 497/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
4 UCHWAŁA NR XLIV - 498/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
5 UCHWAŁA NR XLIV - 499/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
6 UCHWAŁA NR XLIV - 500/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
7 UCHWAŁA NR XLIV - 501/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
8 UCHWAŁA NR XLIV - 502/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
9 UCHWAŁA NR XLIV - 503/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
10 UCHWAŁA NR XLIV - 504/2018 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
11 UCHWAŁA NR XLIV - 505/2018 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
12 UCHWAŁA NR XLIV - 506/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
13 UCHWAŁA NR XLIV – 507/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
14 UCHWAŁA NR XLIV - 508/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
15 UCHWAŁA NR XLIV - 509/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
16 UCHWAŁA NR XLIV - 510/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
17 UCHWAŁA NR XLV - 511/2018 w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W
18 UCHWAŁA NR XLV - 512/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
19 UCHWAŁA NR XLV - 513/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku Administracji Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie Apteki ogólnodostępnej całodobowej
20 UCHWAŁA NR XLV - 514/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych
21 UCHWAŁA NR XLV – 515/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
22 UCHWAŁA NR XLV – 516/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
23 UCHWAŁA NR XLV - 517/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
24 UCHWAŁA NR XLV – 518/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
25 UCHWAŁA NR XLV – 519/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
26 UCHWAŁA NR XLV – 520/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
27 UCHWAŁA NR XLVI – 521/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
28 UCHWAŁA NR XLVI - 522/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI
29 UCHWAŁA NR XLVI - 523/2018 w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne
30 UCHWAŁA NR XLVI - 524/2018 w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński dla Gminy Jadów na modernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach
31 UCHWAŁA NR XLVI – 525/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
32 UCHWAŁA NR XLVI – 526/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
33 UCHWAŁA NR XLVI - 527/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
34 UCHWAŁA NR XLVI - 528/2018 w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku
35 UCHWAŁA NR XLVI – 529/2018 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2017 „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”
36 UCHWAŁA NR XLVI – 530/2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącego konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 na terenie powiatu wołomińskiego
37 UCHWAŁA NR XLVII - 531/2018 zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
38 UCHWAŁA NR XLVII - 532/2018 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
39 UCHWAŁA NR XLVII - 533/2018 w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
40 UCHWAŁA NR XLVII - 534/2018 w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
41 UCHWAŁA NR XLVII - 535/2018 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
42 UCHWAŁA NR XLVII - 536/2018 w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
43 UCHWAŁA NR XLVII - 537/2018 w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
44 UCHWAŁA NR XLVII - 538/2018 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
45 UCHWAŁA NR XLVII - 539/2018 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
46 UCHWAŁA NR XLVII - 540/2018 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
47 UCHWAŁA NR XLVII - 541/2018 w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
48 UCHWAŁA NR XLVII - 542/2018 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
49 UCHWAŁA NR XLVII - 543/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego
50 UCHWAŁA NR XLVII - 544/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
51 UCHWAŁA NR XLVII - 545/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
52 UCHWAŁA NR XLVII - 546/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
53 UCHWAŁA NR XLVII - 547/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
54 UCHWAŁA NR XLVII - 548/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze Wilno Targówek do Ząbek
55 UCHWAŁA NR XLVII – 549/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie
56 UCHWAŁA NR XLVII - 550/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie
57 UCHWAŁA NR XLVII – 551/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
58 UCHWAŁA NR XLVII – 552/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
59 UCHWAŁA NR XLVII – 553/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
60 UCHWAŁA NR XLVII - 554/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi J. J. – K. wraz z odpowiedzią na skargę
61 UCHWAŁA NR XLVIII - 555/2018 w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
62 UCHWAŁA NR XLVIII – 556/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
63 UCHWAŁA NR XLVIII - 557/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
64 UCHWAŁA NR XLVIII - 558/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów
65 UCHWAŁA NR XLVIII - 559/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
66 UCHWAŁA NR XLVIII - 560/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
67 UCHWAŁA NR XLVIII - 561/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
68 UCHWAŁA NR XLVIII – 562/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działania Starostwa Powiatowego w Wołominie w sprawie zwrotu nieruchomości
69 UCHWAŁA NR XLVIII – 563/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
70 UCHWAŁA NR XLVIII – 564/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
71 UCHWAŁA NR XLVIII - 565/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie
72 UCHWAŁA NR XLIX – 566/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017
73 UCHWAŁA NR XLIX – 567/2018 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
74 UCHWAŁA NR XLIX - 568/2018 zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
75 UCHWAŁA NR XLIX - 569/2018 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu
76 UCHWAŁA NR XLIX - 570/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
77 UCHWAŁA NR XLIX - 571/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
78 UCHWAŁA NR XLIX - 572/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
79 UCHWAŁA NR XLIX – 573/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
80 UCHWAŁA NR L - 574/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
81 UCHWAŁA NR L - 575/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
82 UCHWAŁA NR L - 576/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
83 UCHWAŁA NR L - 577/2018 w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu
84 UCHWAŁA NR L - 578/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
85 UCHWAŁA NR LI – 579/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku
86 UCHWAŁA NR LI - 580/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
87 UCHWAŁA NR LI - 581/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
88 UCHWAŁA NR LII - 582/2018 zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
89 UCHWAŁA NR LII - 583/2018 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
90 UCHWAŁA NR LII - 584/2018 w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
91 UCHWAŁA NR LII – 585/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
92 UCHWAŁA NR LII - 586/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
93 UCHWAŁA NR LII - 587/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
94 UCHWAŁA NR LII – 588/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”
95 UCHWAŁA NR LII – 589/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
96 UCHWAŁA NR LII - 590/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
97 UCHWAŁA NR LII – 591/2018 w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m. st. Warszawa
98 UCHWAŁA NR LIII - 592/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
99 UCHWAŁA NR LIII - 593/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
100 UCHWAŁA NR LIII - 594/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
101 UCHWAŁA NR LIII – 595/2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
102 UCHWAŁA NR LIII - 596/2018 zmieniająca Uchwałę Nr LIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
103 UCHWAŁA NR LIV - 597/2018 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
104 UCHWAŁA NR LIV - 598/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
105 UCHWAŁA NR LIV - 599/2018 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
106 UCHWAŁA NR LIV – 600/2018 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
107 UCHWAŁA NR LIV - 601/2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
108 UCHWAŁA NR LIV - 602/ 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
109 UCHWAŁA NR LIV – 603/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
110 UCHWAŁA NR LIV – 604/2018 w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
111 UCHWAŁA NR LIV - 605/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
112 UCHWAŁA NR LIV - 606/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok


Strona oglądana: 2184 razy.