Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 1998 - 2002, 1999 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr IV-14/99 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wołomińskiego i członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego
2 Uchwała Nr IV-15/99 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego
3 Uchwała Nr IV-16/99 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla Wicestarosty Powiatu Wołomińskiego
4 Uchwała Nr IV-17/99 w sprawie powołania komisji Rady Powiatowej, ustalenia liczby osób wchodzących w skład komisji oraz składów osobowych poszczególnych komisji
5 Uchwała Nr IV-18/99 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Uchwała Nr V-19/99 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
7 Uchwała Nr V-20/99 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego
8 Uchwała Nr V-21/99 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych
9 Uchwała Nr V-22/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawierania porozumień z gminami o powierzeniu zadań należących do kompetencji powiatu
10 Uchwała Nr V-23/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawierania porozumień z nadleśnictwami z terenu Powiatu Wołomińskiego o powierzeniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi
11 Uchwała Nr V-24/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia ze Starostą Powiatu Warszawskiego o powierzeniu zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
12 Uchwała Nr V-25/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia ze Starostą Powiatu Warszawskiego o powierzeniu spraw należących do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD)
13 Uchwała Nr V-26/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia ze Starostą Powiatu Mińskiego w sprawie prowadzenia filii szkoły w Strachówce do dnia 31 sierpnia 1999 roku
14 Uchwała Nr V-27/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do przekazania Miastu Zielonka w formie nieodpłatnej darowizny działki zabudowanej Nr 2/1 położonej w Zielonce, ul. Wojska Polskiego
15 Uchwała Nr V-28/99 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwalania i zmian budżetu
16 Uchwała Nr VI-29/99 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
17 Uchwała Nr VI-30/99 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury i Pamięci Narodowej
18 Uchwała Nr VI-31/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w Markach-Pustelniku, ul. Kasztanowa 21
19 Uchwała Nr VI-32/99 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku ul. Piotra Skargi 5
20 Uchwała Nr VI-33/99 sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w Wołominie ul. Miła 22
21 Uchwała Nr VI-34/99 sprawie utworzenia Gimnazjum Specjalnego w Wołominie
22 Uchwała Nr VI-35/99 sprawie utworzenia Gimnazjum Specjalnego w Markach-Pustelniku
23 Uchwała Nr VI-36/99 sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
24 Uchwała Nr VI-37/99 sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Markach-Pustelniku
25 Uchwała Nr VI-38/99 sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu Wołomińskiego
26 Uchwała Nr VI-39/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Zarządem Miejskim w Markach w przedmiocie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Zawodowych w Markach, ul. Piłsudskiego 96
27 Uchwała Nr VI-40/99 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok
28 Uchwała Nr VII-41/99 w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły(placówki) prowadzonej przez Powiat Wołomiński
29 Uchwała Nr VII-42/99 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Markach-Pustelniku, ul. Kasztanowa 21
30 Uchwała Nr VII-43/99 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
31 Uchwała Nr VII-44/99 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu
32 Uchwała Nr VII-45/99 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
33 Uchwała Nr VII-46/99 Apel Rady Powiatu Wołomińskiego do Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie utworzenia Komisariatu Policji w Strachówce
34 Uchwała Nr VII-47/99 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
35 Uchwała Nr VII-48/99 w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego obsługi geodezyjnej
36 Uchwała Nr VII-49/99 w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego robót drogowych
37 Uchwała Nr VIII-50/99 w sprawie wysokości diet radnych Rady Powiatu Wołomińskiego
38 Uchwała Nr VIII-51/99 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
39 Uchwała Nr VIII-52/99 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzenia Regulaminu jej działania
40 Uchwała Nr VIII-53/99 w sprawie rozszerzenia składu komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22
41 Uchwała Nr VIII-54/99 w sprawie rozszerzenia składu komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Markach-Pustelniku, ul. Kasztanowa 21
42 Uchwała Nr VIII-55/99 w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
43 Uchwała Nr IX-56/99 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego
44 Uchwała Nr IX-57/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Powiatem Warszawskim o powierzeniu zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
45 Uchwała Nr IX-58/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do podpisania umowy na przekazanie dotacji w celu realizacji części zadań z zakresu pomocy społecznej
46 Uchwała Nr IX-59/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Zarządem Gminy Poświętne w przedmiocie przejęcia do prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ręczajach Nowych
47 Uchwała Nr IX-60/99 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Mińskiego w przedmiocie przejęcia do prowadzenia Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Strachówce
48 Uchwała Nr IX-61/99 w sprawie przekazania gminie Zielonka wydzielonej części majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie znajdującego się na terenie Gminy Zielonka
49 Uchwała Nr IX-62/99 w sprawie założenia Liceum Technicznego oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Markach przy Alei Józefa Piłsudskiego 96
50 Uchwała Nr IX-63/99 w sprawie wydzielenia majątku trwałego z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
51 Uchwała Nr X-64/99 w sprawie uchwalenia zmian do budżetu powiatu na 1999 rok
52 Uchwała Nr X-65/99 w sprawie założenia Liceum Technicznego oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 38
53 Uchwała Nr X-66/99 w sprawie uchwalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu
54 Uchwała Nr XI-67/99 w sprawie zmiany uchwały nr VIII-51/99 Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
55 Uchwała Nr XI-68/99 w sprawie zmiany uchwały nr VIII-51/99 Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
56 Uchwała Nr XI-69/99 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Gminy Wołomin nieruchomości zabudowanych przy ul. Powstańców 8 i 10
57 Uchwała Nr XI-70/99 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Specjalnych w Markach-Pustelniku, ul. Kasztanowa 21
58 Uchwała Nr XI-71/99 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
59 Uchwała Nr XI-72/99 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu
60 Uchwała Nr XI-73/99 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego
61 Uchwała Nr XI-73a/99 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego orzekania o stopniu niepełnosprawności
62 Uchwała Nr XII-74/99 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego
63 Uchwała Nr XII-75/99 w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Powiatu na 1999 rok
64 Uchwała Nr XII-76/99 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu
65 Uchwała Nr XII-77/99 w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego
66 Uchwała Nr XII-78/99 w sprawie gospodarki środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
67 Uchwała Nr XII-79/99 w sprawie zorganizowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Powiecie Wołomińskim
68 Uchwała Nr XII-80/99 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Opieki Zdrowotnej w Wołominie
69 Uchwała Nr XII-81/99 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
70 Uchwała Nr XIII-82/99 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 1999


Strona oglądana: 916 razy.