Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2020 rok

SPW.272.44.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budowąSPW.272.43.2020 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.42.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopłySPW.272.41.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowego mostu nSPW.272.40.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniSPW.272.39.2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnychSPW.272.38.2020 Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego trzywlotowego ulicy Kościelnej i ulicy Kościuszki w Dąbrówce w ramach zadania Projekt i budowa skrzyżowania wyniesionego dróg powiatowych nr 4320W i 4324W msc. Dąbrówka, gm. DąbrówkaSPW.272.37.2020 Budowa chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Miąse gmina Tłuszcz odc. od km 0+000,00 do km 0+263,30 w ramach zadania: Budowa chodnika w MiąseSPW.272.34.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granicy powiatu woSPW.272.36.2020 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta ZielonkaSPW.272.35.2020 Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Wołomin, Radzymin, Dąbrówka i KlembówSPW.272.33.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie doSPW.272.32.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Projekt i wykonaSPW.272.31.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego „ProjektSPW.272.30.2020 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz. ewSPW.272.29.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Projekt przeSPW.272.28.2020 Wykonanie przeglądów rozszerzonych (5letnich) 33 szt. obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.27.2020 Budowa drogi powiatowej ul. Granicznej na odcinku od dz. Nr ew. 96 obręb Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła, gmina Jadów odc. od km 0+817,50 do km 1+562,84 w ramach zadania Budowa drogi w Starowoli, gm.SPW.272.26.2020 Wykonanie sezonowej zieleni na rondzie ul. Wileńska/Reja w WołominieSPW.272.25.2020 Wykonanie robót polegających na obustronnym ustawieniu opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem na odcinku długości ok. 1700 mb. w ramach zadania: Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. KlSPW.272.24.2020 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Słonecznej) na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ul. Marianowskich (powiatowej i gminnej) w m. Marianów, gmina Dąbrówka w ramach zadania RozSPW.272.23.2020 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na remontowanych odcinkach dróg powiatowychSPW.272.22.2020 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumeSPW.272.21.2020 Planowe czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej oraz udrażnianie w przypadku awarii, wystąpienia niedrożności urządzeń kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.20.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowego mostuSPW.272.19.2020 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - Powiat WołomińskiSPW.272.18.2020 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz.SPW.272.17.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych dwóchSPW.272.16.2020 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nadma, gmina RadzyminSPW.272.15.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów na odcinku okSPW.272.14.2020 Parking przy szkole w TłuszczuSPW.272.13.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostuSPW.272.12.2020 Wykonanie drenażu francuskiego na działce zlokalizowanej w miejscowości Chrzęsne przy ul. Sulejowskiej- ETAP ISPW.272.11.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopłySPW.272.10.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W na odcinku skrzyżowania w msc. Guzowatka i Kołaków przy szkolSPW.272.9.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W od rowu melioracyjnego w m. Marianów do granicy administracyjnSPW.272.7.2020 Zakup betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania na potrzeby przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.8.2019 Wykonanie wycinki drzew w ilości 97 sztuk zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.6.2020 Oczyszczanie pozimowe oraz zamiatanie ulic powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na zadaniaSPW.272.5.2020 Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanychSPW.272.4.2020 Remont ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Fieldorfa, Przejazd i Wileńskiej w WołominieSPW.272.3.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istnieSPW.272.2.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budowąSPW.272.1.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni

Strona oglądana: 227641 razy.