Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2017 rok

SPW.272.108.2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.107.2017 Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.106.2017 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.105.2017 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną (dz 176 ) w miejscowości Zofinin gm. StrachówkaSPW.272.104.2017 Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.SPW.272.103.2017 Dostawa paliw do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.102.2017 Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadaniaSPW.272.101.2017 Remont drogi powiatowej nr 4325W - ulic Warszawskiej i Przemysłowej - w TłuszczuSPW.272.100.2017 Dostawa nowego samochodu wywrotki 6x4 z trójstronnym wyładunkiemSPW.272.99.2017 Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)SPW.272.98.2017 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Drewnickiej w Ząbkach na odcinku od dz. ew. Nr 71/1 oraz dz. ew. Nr 71/14 obręb 01-02 do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w ramach zadania: PRZEBUDOWA UL. DREWNICKIEJ I KOCHANOWSAKIEGO W ZĄBSPW.272.97.2017 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka (na odcinku od km 0+053,00 do 0+560,00) polegająca na budowie chodnika z zatokami autobusowymi w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. DąbróSPW.272.96.2017 Budowa namiotu halowego na terenie pałacu w Chrzęsnem, gm. Tłuszcz - wykonanie stóp fundamentowych oraz posadzki przy budowie namiotu typu halowegoSPW.272.94.2017 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od działki ew. nr 2 obręb Duczki - 01 do ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej oraz przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Duczki na długości 62,50 mSPW.272.93.2017 Dostawa wyposażenia do siedziby Wydziału Komunikacji w Radzyminie ul. Komunalna 8SPW.272.92.2017 Dostawa paliw do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadaniaSPW.272.91.2017 Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.90.2017 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Czapskiego i ul. Witosa i dalej do wysokości działki ew. nr 232/1 w msc. Małopole Gmina DąbrówkaSPW.272.89.2017 Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na długości około 3500 mb w msc. Osęka, gm. Strachówka w ramach zadania: BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI OSĘKA DO GRANICY POWIATU, GM. STRACHÓWKASPW.272.85.2017 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w sezonie 2017 / 2018 z podziałem na zadania: Część 1 – utrzymanie zimowe dróg powiatowych w gm. Klembów, Poświętne Część 2 – utrzymanie zimowe dróg powiatowychSPW.272.88.2017 Budowa namiotu halowego na terenie pałacu w Chrzęsnem, gm. TłuszczSPW.272.87.2017 Przebudowa skrzyżowań na ul. Piłsudskiego z Lwowską oraz Piłsudskiego z Gdyńską w Wołominie z podziałem na zadaniaSPW.272.86.2017 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz wody roztopowe z terenu działki zlokalizowanej w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8SPW.272.84.2017 Dostawa paliw do samochodów, pojazdów i maszyn drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.83.2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wołomińskiego w sezonie 2017/2018 – drogi powiatowe w gminie TłuszczSPW.272.82.2017 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Drewnickiej w Ząbkach na odcinku od dz. ew. Nr 71/1 oraz dz. ew. Nr 71/14 obręb 01-02 do skrzyżowania z ul. KochanowskiegoSPW.272.80.2017 Naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w Wydziale Inwestycji i DrogownictwaSPW.272.81.2017 Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Wołomińskiego oraz Jednostek OrganizacyjnychSPW.272.79.2017 Dostawa wyposażenia do siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w ZagościńcuSPW.272.78.2017 Przebudowa skrzyżowań na ul. Piłsudskiego z Lwowską oraz Piłsudskiego z Gdyńską w Wołominie z podziałem na zadaniaSPW.272.77.2017 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w sezonie 2017/2018 - drogi powiatowe w gminie TłuszczSPW.272.75.2017 Konwersja map glebowo - rolniczychSPW.272.74.2017 Przebudowa skrzyżowań na ul. Piłsudskiego z Lwowską oraz Piłsudskiego z Gdyńską w Wołominie z podziałem na zadaniaSPW.272.73.2017 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz oprogramowania na potrzeby Wydziału Inwestycji i DrogownictwaSPW.272.72.2017 Dostawa wyposażenia do siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1SPW.272.71.2017 Budowa drogi od miejscowości Osęka do granicy powiatu gm. Strachówka część 2 dostawa masy bitumicznejSPW.272.70.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka – część 1 – roboty brukarskie i poszerzenie nawierzchni jezdniSPW.272.69.2017 Projekt osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Jadów, Poświętne, Strachówka i TłuszczSPW.272.68.2017 Remont drogi powiatowej nr 4337W ul. Mazowieckiej w Dobczynie, gm. Klembów na odcinku ok. 775mbSPW.272.67.2017 Remont drogi powiatowej nr 4325W - ulic Warszawskiej i Przemysłowej - w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego pt. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i PrzemysSPW.272.66.2017 Odtworzenie rowów przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.65.2017 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Drewnickiej w Ząbkach na odcinku od km 0+100 do km 0+533” w ramach zadania: PRZEBUDOWA UL. DREWNICKIEJ I KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACHSPW.272.64.2017 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W od km 0+000,00 do km 0+596,07 w m. Sulejów, gm. Jadów – dostawa masy bitumicznejSPW.272.63.2017 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolnej) w m. Słupno gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do rowu melioracyjnego na granicy m. Słupno i Cegielnia od km 0+473,53 do km 0+785,06SPW.272.62.2017 Przebudowę drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe, gm. Strachówka – część 2 – dostawa masy bitumicznejSPW.272.61.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka część 1 roboty brukarskie i poszerzenie nawierzchni jezdniSPW.272.60.2017 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 o dodatkowe skrzydło mieszczące pracownie zawodoweSPW.272.59.2017 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu w celu podłączenia kanalizacji deszczowej w obrębie ronda, Zagościniec, gm. WołominSPW.272.58.2017 Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dworkowej od dz. Nr ew. 75/1 obr. 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania: BUDOWA RONDA NA SKRZYŻÓWANIU ULIC MARECKIEJ, SZEROKIEJ I DWORKOWEJ,SPW.272.57.2017 Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na długości około 1750 mb w ramach zadania: BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI OSĘKA DO GRANICY POWIATUSPW.272.56.2017 Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej, położonego przy ulicy Ogrodowej 1A w Wołominie wraz z budową przyłączy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wewnętrznej linii zasilającej oraSPW.272.55.2017 Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie związana z budową wewnętrznego szybu windowego oraz montaż windySPW.272.54.2017 Wykonanie prac dotyczących ustawienia opornika drogowego 12x25 cm na ławie betonowej z opornikiem na łącznej długości ok. 2 690mb w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. RadzyminSPW.272.53.2017 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4330W w msc. Kury w ramach zadania: PRZEBUDOWA MOSTU W KURACH, GM. TŁUSZCZSPW.272.52.2017 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4353W ul. Wołomińskiej w Kobyłce na odcinku 1 od dz. ew. Nr 53 obr. 0031-31 do skrzyżowania z ul. Żymirskiego oraz na odcinku 2 od skrzyżowania z ul. Gen. Bohusza - Szyszki do dz. ew. Nr 95 obr. 0031-3SPW.272.51.2017 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Borki gm. RadzyminSPW.272.50.2017 Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie związana z budową wewnętrznego szybu windowego oraz montażu windySPW.272.49.2017 Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dworkowej od dz. Nr ew. 75/1 obr. 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania: BUDOWA RONDA NA SKRZYŻÓWANIU ULIC MARECKIEJ, SZEROKIEJ I DWORKOWEJ, GSPW.272.48.2017 Zakup betonu asfaltowego dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. RadzyminSPW.272.47.2017 Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na długości około 1750 mb w ramach zadania: BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI OSĘKA DO GRANICY POWIATUSPW.272.46.2017 Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie, gm. RadzyminSPW.272.45.2017 Wykonanie prac dotyczących ustawienia opornika drogowego 12x25 cm na ławie betonowej z opornikiem na łącznej długości ok. 2 690mb w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm. RadzyminSPW.272.44.2017 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie nr 2 oraz budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 MajaSPW.272.43.2017 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Borki, gm. RadzyminSPW.272.42.2017 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolnej) w m. Słupno gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do rowu melioracyjnego na granicy m. Słupno i Cegielnia od km 0+473,53 do km 0+785,06SPW.272.40.2017 Odtworzenie istniejącej uszkodzonej jezdni bitumicznej na drodze powiatowej nr 4343W w msc. ZawiszynSPW.272.39.2017 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337W polegająca na budowie chodnika i kanału deszczowego w msc. Nowy KraszewSPW.272.38.2017 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie, gm. WołominSPW.272.37.2017 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Stare Grabie, gm. WołominSPW.272.36.2017 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Nowe Grabie, gm. WołominSPW.272.35.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4309W relacji Czarna, ul. Chabrowa, gm. Wołomin – Nowy Janków, gm. Radzymin wraz z uzyskaniem w i mieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwSPW.272.34.2017 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 3 ul. Załuskiego w Kobyłce w ramach zadania: Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. MareSPW.272.33.2017 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektoSPW.272.32.2017 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Mostówka, gm. WołominSPW.272.31.2017 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Nowe Grabie gm. WołominSPW.272.30.2017 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Stare Grabie gm. WołominSPW.272.29.2017 Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W - ul. Armii Krajowej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Załuskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361W - ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej nr E75)SPW.272.28.2017 Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. JadówSPW.272.27.2017 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH – POWIAT WOŁOMIŃSKISPW.272.26.2017 Wymiana stolarki okiennej na ścianie frontowej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 38SPW.272.25.2017 Czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.24.2017 Wykonanie połączeń międzywarstwowych przez skropienie emulsją asfaltową istniejących warstw asfaltowych przed ułożeniem nowej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach powiatowych na powierzchni 80 000 m2SPW.272.23.2017 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta WołominSPW.272.22.2017 Ustawienie opornika drogowego 12x25 na ławie betonowej łącznej długości 3.800,00 mbSPW.272.21.2017 Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ul. Załuskiego w KobyłceSPW.272.20.2017 Budowa ronda w msc. Postoliska, gm. TłuszczSPW.272.17.2017 Odtworzenie rowów przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.15.2017Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim.SPW.272.19.2017Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W od km 0+000,00 do km 0+596,07 w m. Sulejów, gm. JadówSPW.272.18.2017 Dostawa siatki zbrojeniowej szklanejSPW.272.16.2017 UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WOŁOMINSKIEGO W GM. JADÓW, STRACHÓWKA w sezonie 2016/2017SPW.272.14.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. WołominSPW.272.13.2017 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Wołomińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.SPW.272.12.2017 Budowa chodnika w msc. Stary Kraszew, gm. KlembówSPW.272.11.2017 Oczyszczanie pozimowe oraz mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.8.2017 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiegoSPW.272.6.2017Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Wołomińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.SPW.272.10.2017 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na zadania.SPW.272.9.2017 Naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WIDSPW.272.7.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie, gm. WołominSPW.272.5.2017 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni w konstrukcji KR3 na drogach Powiatu Wołomińskiego, na odcinkach: od Kołakowa do Józefowa(4306W), od Józefowa do Dręszewa (4338W), od Dręszewa do Dąbrówki (4320W), Radzymin ul. Wróblewskiego (4

Strona oglądana: 362959 razy.