Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2011 rok

Ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a, ul. Prądzyńskiego 3 i ul. Powstańców 8/10 w Wołominie



Modernizacja przepustów w drodze powiatowej Nr 4308W - ul. Starej w Nadmie



Dostawa betonu asfaltowego z transportem na budowę ronda w Starym Kraszewie



Dostawa kruszyw drogowych do budowy ronda w Kraszewie Starym



Dostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w Wołominie



Dostawa paliw i artykułów do pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.



Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4320W we wsi Zaścienie (gmina Dąbrówka)



Wykonanie parkingu i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce



Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej) w Wołominie



Realizacja kompleksowej obsługi szkoleń realizowanych poza siedzibą zamawiającego w ramach Projektu pn. E-Starostwo. Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie - na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z p



Dostawa paliw i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie



Utrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na zadania



Dostawa betonu asfaltowego z transportem do miejsca budowy.



Realizacja kompleksowej obsługi szkoleń realizowanych poza siedzibą Zamawiającego w październiku 2011 r. w ramach Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie - na potrzeby Starostwa Powi



Remont pomieszczeń biblioteki w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85



ADAPTACJA ZABUDOWAŃ FABRYCZKI NA POTRZEBY OŚRODKA DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ W WOŁOMINIE UL.ORWIDA 22



Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie



Remont drogi powiatowej nr 4321W w miejscowości Stasiopole, relacji Czarnów-Stasiopole-Kuligów na odcinku ok. 3000m



Budowa małego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach ul. Kasztanowa 21 zgodnie z programem Radosna Szkoła



Remont elewacji w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce



Remont pomieszczeń na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie ul. Legionów 85



Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10



Dostawa kruszyw drogowych na budowę ronda w miejscowości Kraszew Stary



Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla obrębu Jasienica gm. Tłuszcz



Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego



Dostawa elementów drogowych na budowę ronda w miejscowości Kraszew Stary



Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4351W i drogi powiatowej 4367W w msc. Zabraniec



Dostawa kruszyw drogowych na budowę ronda w miejscowości Kraszew Stary




Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych Nr: 4339W, 4340W, 4341W i 4343W w msc. Urle i msc. Borzymy



Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Urle gm. Jadów



holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdów



Zakup agregatu pompowego o dużej wydajności



Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie




Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie



Dostawa kruszyw drogowych dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa



holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdów



Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W w msc. Józefów



Modernizacja drogi powiatowej nr 4328W Strachówka - Zofinin



Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie



Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku LO w Radzyminie ul. Konstytucji 3-go Maja 26.



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w Radzyminie



Modernizacja c.o. wraz z jej zaprojektowaniem w części budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85



Dostawa samochodu ciężarowego z podwójną kabiną o DMC do 15000kg



Remont pomieszczeń w budynku Starostwa w Wołominie ul. Legionów 78




Dostawa używanego samochodu dostawczego z podwójną kabiną



Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - Powiat Wołomin



Remont pomieszczeń w budynku po warsztatach szkolnych przeznaczonych na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce



WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU STAROSTWA W WOŁOMINIE UL. POWSTAŃCÓW 8/10



Dostawa kruszyw drogowych dla Wydziału Dróg Powiatowych



Dostawa betonu asfaltowego z transportem na miejsce budowy



Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 17.500.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 13.830.000 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wart



Remont łazienek w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie



Oczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na części



Rozbudowa drogi powiatowej NR 4357W - al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Geodetów wraz z infrastrukturą towarzyszącą



Przebudowa ulicy Batorego w Ząbkach



Utrzymanie zimowe dróg powiatowych w gminach: Jadów, Strachówka



Realizacja kompleksowej obsługi szkoleń realizowanych poza siedzibą zamawiającego w ramach Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie - na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z p



Realizacja szkoleń (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia



Utrzymanie zimowe dróg powiatowych w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin.



Remonty i konserwacja urządzeń wodnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego



Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej



Dostawa masy asfaltowej na zimno



Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.



Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej



Świadczenie kompleksowych usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej.






Strona oglądana: 249179 razy.