Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2006 rok

Przetarg nieograniczony na konserwację sygnalizacji świetlnejPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa defibrylatoraPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa: gastroskopu, kolonoskopu, myjki ultradźwiękowej i fundus kameryPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie - dostawa uniwersalnego aparatu RTG stacjonarnego i aparatu RTG przyłóżkowegoPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa: respiratorów, kardiomonitorów i aparatów do EKGPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa uniwersalnego aparatu do znieczuleniaPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie - dostawa ultrasonografuPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie – dostawa analizatora biochemicznegoPrzetarg nieograniczony na dostawę używanego, kompletnego samochodu 9-cio osobowegoPrzetarg nieograniczony na dostawy świeżych warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w ZieloncePrzetarg nieograniczony na obsługę prawnąPrzetarg nieograniczony na stanowisko Pogotowia RatunkowegoPrzetarg nieograniczony na rozbudowę i wyposażenie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z zagospodarowaniem terenuPrzetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowychPrzetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe dróg powiatowychPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż regałów archiwalnych do budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10 w WołominiePrzetarg nieograniczony na dostawę soli drogowejPrzetarg nieograniczony na modernizację chodnika w ulicy Kasprzykiewicza w LeśniakowiźniePrzetarg nieograniczony na budowę chodnika i zjazdów w pasie drogi nr 28574 w miejscowości DobczynPrzetarg nieograniczony na roboty brukarskie na terenie Państwowego Domu Dziecka w RównemPrzetarg nieograniczony na dostawę mieszanek mineralno-bitumicznychPrzetarg nieograniczony na dostawę elementów stropów typu „Terriva I” do Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w WołominiePrzetarg nieograniczony na remont Liceum Ogólnokształcącego w UrlachPrzetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w WołominiePrzetarg nieograniczony na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na dostawę elementów stropów typu „Terriva” do Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie.Przetarg nieograniczony na wyposażenie dla Zespołu Szkół Specjalnych w WołominiePrzetarg nieograniczony na modernizację chodnika w ZałubicachPrzetarg nieograniczony na wyposażenie LO w Urlach oraz ZSS w OstrówkuPrzetarg nieograniczony na remont Liceum Ogólnokształcącego w UrlachPrzetarg nieograniczony na dostawy kompletnego, nowego samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.Przetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu – etap IPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż platform pionowych do transportu osób niepełnosprawnychPrzetarg nieograniczony na dostawę drzwi do budynku ODP w WołominiePrzetarg nieograniczony na montaż okien w budynkach Starostwa w ODP w Wołominie i w WTZ w ZieloncePrzetarg nieograniczony na wyposażenie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie i Powiatowego Centrum Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPrzetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 28574 od drogi 634 do granicy z gminą KlembówPrzetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Słupno i miejscowości SierakówPrzetarg nieograniczony na remont auli w ZS w ZieloncePrzetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej w ZS w WołominiePrzetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Weteranów i Wyszyńskiego w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS w TłuszczuPrzetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltobetonowejPrzetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Legionów z ul. Lipińską w WołominiePrzetarg nieograniczony na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 01135 na odcinku 1,2 kmPrzetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Majdan w kierunku Leśniakowizny.Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości JózefówPrzetarg nieograniczony na: remont chodnika przy ulicy Wyszyńskiego oraz zatoki postojowej przy ulicy Korczaka w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na remont chodnika przy ulicy Matarewicza w OssowiePrzetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 złPrzetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw i owoców dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w ZieloncePrzetarg nieograniczony na termomodernizację stropodachu budynku głównego szpitala powiatowego w Wołominie.Przetarg nieograniczony na modernizację chodnika w miejscowości ChrzęsnePrzetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Piłsudskiego w Wołominie z wykonaniem sygnalizacji świetlnejPrzetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali miasta WołominPrzetarg nieograniczony na prace remontowe w budynku StarostwaPrzetarg nieograniczony na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej instalacji sanitarnej, elektrycznej, c.o., ciepłej i zimnej wody w budynkach Kompleksu Pałacowego w miejscowości ChrzęsnePrzetarg nieograniczony na wyposażenie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie i Powiatowego Centrum Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPrzetarg nieograniczony na termomodernizację ściany budynku ZS w WołominiePrzetarg nieograniczony na roboty sanitarne w budynku po KP PSP w WołominiePrzetarg nieograniczony na modernizację chodnika w ulicy Norwida w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na montaż i dostawę okien w budynku StarostwaPrzetarg nieograniczony na roboty wykończeniowe w nowym budynku Starostwa oraz roboty dostosowawcze w starym budynku wraz z zagospodarowaniem terenuPrzetarg nieograniczony na dostawy produktów mleczarskich dla potrzeb DPS w ZieloncePrzetarg nieograniczony na usługi dozoru mienia DPS w ZieloncePrzetarg nieograniczony na remont ul. Fabrycznej w MarkachPrzetarg nieograniczony na przebudowę mostu na rzece Ossownicy w miejscowości PiaskiPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro na modernizację chodnika drogi powiatowej w RęczajachPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na modernizację chodnika ul. Poniatowskiego w KobyłcePrzetarg ograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb StarostwaPrzetarg nieograniczony na przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr 28567 Kury – SulejówPrzetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasówPrzetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych sekretariatu oraz gabinetu StarostyPrzetarg nieograniczony na wykonanie robót elektrycznych w „starym” budynku KP PSP w WołominiePrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów sypkich i innych artykułów spożywczych dla potrzeb kuchni DPS w ZieloncePrzetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technologicznej i kosztorysowo-technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu WołomińskiegoPrzetarg nieograniczony na wykonanie pełnej dokumentacji strzałowej wraz z przeprowadzeniem rozbiórki wieży ciśnień zlokalizowanej w WołominiePrzetarg nieograniczony na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w OstrówkuPrzetarg w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masy asfaltobetonowej w ilości 4386 MG – CPV 14510000-9Przetarg nieograniczony na dostawę kruszyw z transportemprzetarg nieograniczony na roboty budowlano-wykończeniowe drugiej kondygnacji i poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w WołominiePrzetarg nieograniczonego na dostarczanie benzyny bezołowiowej Pb-95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Strona oglądana: 362958 razy.