Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 54/07

w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.08.2007r. Nr 170, poz. 4623)
Uchwała Nr VIII – 54/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) uchwala się, co następuje:


§ 1

Dokonuje się obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.33Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.02Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5149 razy.