Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Statut Powiatu Wołomińskiego

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wg Statutu Powiatu Wołomińskiego
Rozdział 5
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów§ 51

1. Dostęp do dokumentów polega na możliwości ich przeglądania, sporządzania notatek, kopiowania i fotografowania.
2. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Starostwa.
3. Dokumenty z zakresu działania Zarządu udostępniane są za pośrednictwem sekretarza Powiatu.
4. Jeżeli udostępnienie dokumentu wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, od wnioskodawcy może być pobierana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom, na zasadach określonych przez Starostę.
5. Ponadto dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, są dostępne na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.§ 52

Realizacja uprawnień określonych w § 51 może odbywać się wyłącznie w urzędzie Starostwa, w obecności pracownika Starostwa lub w Biurze Rady, w obecności pracownika Biura.§ 53

Uprawnienia określone w § 51 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.06.2003 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.10.2015 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2015 r., godz. 14.41Magdalena RudnikEdycja strony
01.10.2015 r., godz. 14.40Magdalena RudnikEdycja strony
01.10.2015 r., godz. 14.38Magdalena RudnikEdycja strony
01.10.2015 r., godz. 14.38Magdalena RudnikEdycja strony
01.10.2015 r., godz. 14.38Magdalena RudnikEdycja strony
01.10.2015 r., godz. 14.37Magdalena RudnikEdycja strony
19.03.2013 r., godz. 14.55NieznanyEdycja strony
19.03.2013 r., godz. 14.52NieznanyEdycja strony
30.06.2003 r., godz. 14.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 13656 razy.