Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Wa.461.2019
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035
 • Uchwała Nr Wa.462.2019
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok
 • Uchwała Nr Wa.45.2020
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr Wa.46.2020
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020r. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 20210 rok
 • Uchwała Nr 3.52.2020
  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020r. dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieważną w części uchwały Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
 • Uchwała Nr 6.119.2020
  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą Nr 3.52.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020 roku dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieważną w części uchwały Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
 • Uchwała Nr Wa.281.2020
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o możliwości emisji obligacji przez Powiat Wołomiński w kwocie 26.000.000 zł
 • Uchwała Nr Wa.408.2020
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2020r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2020 roku
 • Uchwała Nr 3.e./349/2021
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 18.12.2019 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 18.12.2019 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2019 r., godz. 13.35Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2039 razy.