Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do przedstawienia ofert na systematyczną dostawę pieczątek

Oferty prosimy składać do dnia 06.06.2019 r. godz. 12.00 - mail : wok@powiat-wolominski.pl - fax : 22 776-50-93 - bądź osobiście: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin , pokój nr 104
Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do przedstawienia ofert na systematyczną dostawę pieczątek.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa wykonania oraz dostawy pieczątek, wykonywanych w różnych rozmiarach oraz typach na podstawie złożonego przez Zamawiającego (osobiście lub e-mail), każdorazowo odrębnego zamówienia częściowego.

Wykonawca na swój koszt dostarczy wykonane pieczątki do siedziby Zamawiającego tj. ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pok. 206.

Model oferowanego automatu pieczątki powinien spełniać poniższe parametry (przykładowo spełnia je model pieczątki WAGRAF lub równoważny):
- ergonomiczny,
- wymienna wkładka tuszująca,
- okienko indeksowe umożliwiające łatwą identyfikację stempla,
- przezroczyste okienko pozycyjne pozwalające precyzyjnie odbić pieczątkę w oczekiwanym miejscu,
- szeroka podstawa stempla z gumowymi stopkami zapewniająca dobrą stabilność,
- oprawki w różnych kolorach.

Wykonawca dopuści możliwość wykorzystania używanych elementów (będących w posiadaniu Zamawiającego) przy realizacji zamówień pieczęci np. uchwytów, automatów z zastrzeżeniem, że ich stan będzie na takowe użycie pozwalał.

Po zrealizowaniu zamówień, Wykonawca wystawi fakturę nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym została zrealizowana usługa. Na fakturze Wykonawca wymieni przynajmniej: ilość oraz typ zamówionych pieczątek, ceny jednostkowe oraz cenę całkowitą.
Forma płatności: przelew z terminem płatność: 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego oryginału faktury do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca sporządzi ofertę w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. Proszę o podanie według formularza ofertowego cen jednostkowych brutto oraz podanie wszystkich dodatkowych kosztów związanych z powyższą usługą.

Oferta musi zawierać :
- Kalkulację : w ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych pieczątek, oraz wartość zamówienia netto i brutto załącznik nr 1.
- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, widniejące w dokumencie o działalności (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
- Zaakceptowany i zaparafowany przez osoby upoważnione załączony wzór umowy
Oferty prosimy składać do dnia 06.06.2019 r. godz. 12.00
- mail : wok@powiat-wolominski.pl
- fax : 22 776-50-93
- bądź osobiście: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin , pokój nr 104
Oferty zawierające inne wymiary pieczątek bądź nie zawierające któregoś z podanych rozmiarów zostaną wykluczone.
Osoba upoważniona do kontaktu – Michał Borczon Wydział Organizacji, Kadr i Administracji – tel. 22 787 43 01 wew. 100.
Termin realizacji zamówienia - do 31.12.2020 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 30.05.2019 r.
Wprowadził:Michał Borczon, data: 30.05.2019 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja:Michał Borczon, data: 30.05.2019 r., godz. 11.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2019 r., godz. 11.30Michał BorczonDodanie strony

Strona oglądana: 2389 razy.