Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Oferty należy składać do dnia 26.02.2019 r. do godziny 11.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 26.02.2019 r. do godziny 11.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).

Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin ul. Powstańców 8/10, wejście B, pokój nr 16.

O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pisemnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania nie podając przyczyn.

Do oferty należy dołączyć:
Dokumenty zgodne z SIWZ

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1. Robert Denis – Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 16 , tel. 00-22 787-30-10 wew. 102.
2. Emilia Gołaszewska – Inspektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 11, tel. 022 787-30-10 wew. 103.


Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.02.2019 r., godz. 08.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.02.2019 r., godz. 08.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2019 r., godz. 08.38Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2402 razy.