Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do przedstawienia ofert na systematyczną dostawę prasy.

Oferty prosimy składać do dnia 14.01.2019 r. godz. 12.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do przedstawienia ofert na systematyczną dostawę prasy.

Dostawa musi zawierać wyszczególnione niżej czasopisma:
l.p. Tytuł częstość wydań ilość egz. w miesiącu/tyg./kwartale
1 AURA MIESIĘCZNIK 1
2 DROGOWNICTWO MIESIĘCZNIK 1
3 DROGI GMINNE I POWIATOWE- PREMIUM DWUMIESIĘCZNIK 1
4 DYREKTOR SZKOŁY MIESIĘCZNIK 1
5 FINANSE PUBLICZNE MIESIĘCZNIK 1
6 GEODETA MIESIECZNIK 1
7 INFORMACJA W ADM. PUBLICZNEJ KWARTALNIK 1
8 INŻYNIER BUDOWNICTWA MIESIĘCZNIK 3
9 IT W ADMINISTRACJI MIESIĘCZNIK 1
10 KONTROLER INFO MIESIĘCZNIK 1
11 MOSTY DWUMIESIĘCZNIK 1
12 POLITYKA SPOŁECZNA MIESIĘCZNIK 1
13 PRZEGLAD GEODEZYJNY MIESIECZNIK 1
14 PRZETARGI PUBLICZNE MIESIĘCZNIK 2
15 SŁUŻBA ZDROWIA MIĘSIECZNIK 1
16 WSPÓLNOTA DWUTYGODNIK 1

Prosimy o uwzględnienie starannego opakowania dostarczanej prasy, zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym i wpływem warunków atmosferycznych oraz dostarczenie tytułów prasowych do Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W/w usługi należy uwzględnić w cenie dostawy.

Ilość zamawianych tytułów prasowych może ulec nieznacznej zmianie: zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
Termin dostarczenia prasy – zgodnie z datami wydania w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) pod wskazany adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin do godziny 8.00 z wykluczeniem poniedziałków tj. do godziny 10.00 (portiernia u pracownika ochrony). W przypadku dostawy po godzinie 8.00.( wtorek – piątek) bądź 10.00 (poniedziałek), czasopisma należy zostawić w Kancelarii.

Oferta musi zawierać :
- Kalkulację : w ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych czasopism, oraz wartość całego zamówienia netto i brutto.
- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione, widniejące w dokumencie o działalności (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
- Zaakceptowany i zaparafowany przez osoby upoważnione załączony wzór umowy

Oferty prosimy składać do dnia 14.01.2019 r. godz. 12.00
- mail : wok@powiat-wolominski.pl
- fax : 22 776-50-93
- bądź osobiście: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin , pokój nr 4


Oferty zawierające inne czasopisma bądź nie zawierające któregoś z czasopism z wyżej wymienionych zostaną wykluczone.
Termin realizacji zamówienia - do 31.12.2019 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.01.2019 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 10.01.2019 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.01.2019 r., godz. 11.34Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2515 razy.