Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO I INTERNETOWEGO ORAZ PODBUDOWY BETONOWEJ DO ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W KLEMBOWIE, POWIAT WOŁOMIŃSKI

Przedłużamy termin składania ofert do 4 grudnia 2018 r. do godz. 14.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO I INTERNETOWEGO ORAZ PODBUDOWY BETONOWEJ DO ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI W KLEMBOWIE, POWIAT WOŁOMIŃSKI.

Przedłużamy termin składania ofert do 4 grudnia 2018 r. do godz. 14.00

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie przyłącza energetycznego i internetowego oraz podbudowy betonowej do Ławki Niepodległości w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Ławka Niepodległości dla samorządów”.
I. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z warunkami przedstawionymi w programie MON „Ławka Niepodległości dla samorządów” przyłącza energetycznego podziemnego, przyłącza internetowego podziemnego kablem ethernet oraz podbudowy z wylewki betonowej pod konstrukcję ławki niepodległości w sposób umożliwiający osadzenie ławki na dystansach z blachy ocynkowanej o grubości 5 cm. oraz jej podłączenie kablem prądowym i internetowym wychodzącymi poprzez przeloty zamontowane w podbudowie. Podłączenie i osadzenie ławki nie stanowi przedmiotu zamówienia. Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania jest także specyfikacja konstrukcji ławki niepodległości z podanymi wymiarami.

II. Zakres zamówienia:
1. Doprowadzenie zasilania i kabla ethernet do ławki niepodległości.
• Wykonanie jednego wykopu na długości nie większej niż. 25 m.
• Ułożenie kabla zasilającego w wykopie (kabel z przeznaczeniem do układania w ziemi, długość odpowiednio umożliwiająca wprowadzenie i podłączenie do skrzynki przyłączeniowej znajdującej się w budynku).
• Ułożenie kabla Ethernet w wykopie (kabel z przeznaczeniem do układania w ziemi, długość umożliwiająca wprowadzenie i podłączenie do serwera znajdującego się w budynku).
• Wykonanie podsypki z czystego piasku w wykopie.
• Ułożenie folii oznaczającej trasę kabli.
• Zasypanie wykopu.
• Zagęszczenie wykopu.
• Posadzenie trawy.
• Wprowadzenie kabli do budynku Urzędu Gminy Klembów.
• Doprowadzenie kabla Ethernet do serwera i podłączenie.
• Wykonanie rozdzielni elektrycznej wyposażonej w zabezpieczenia różnicowoprądowe.
• Montaż podlicznika w rozdzielni elektrycznej.

2. Wykonanie podłoża betonowego z wyprowadzeniem kabli w osłonie.
• Wykonanie wykopu.
• Wyrównanie i zagęszczenie wykopu.
• Wykonanie siatki zbrojenia z prętów średnicy 10mm.
• Wykonanie wyprowadzeń kabli.
• - Zalanie betonu B20 – ława o wymiarach 2100 mm x 650 mm x 400mm
• - Zabezpieczenie wylanego betonu środkiem dysperbit.
III. Kryteria oceny ofert
- Cena za wykonanie zadania – 100 %
IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 17 grudnia 2018 r.


V. Informacje na temat przygotowania oferty
Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
VI. Termin i sposób składania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r., godz. 12.00, w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Nagranie do Ławki Niepodległości.
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Nagranie do Ławki Niepodległości.
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Nagranie do Ławki Niepodległości.
VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Planowania i Rozwoju,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl
tel.: 22 787 43 01 wew. 122
fax. nr 22 776 53 90.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.11.2018 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 03.12.2018 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2018 r., godz. 10.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.34Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.11.2018 r., godz. 15.14Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2871 razy.