Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 200 mb barier ochronnych U-12a 2000x1500 typ olsztyński II

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19.10.2018 r., do godz. 13.00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria)
Zagościniec, dnia 09.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dot. zakupu 200mb barier ochronnych U-12a 2000x1500 typ Olsztyński kolor żółty wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji zamówienia: pomieszczenia magazynowe budynku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Asfaltowej 1, 05-200 Zagościniec .
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa 200mb barier ochronnych U-12a 2000x1500 typ Olsztyński
Dane techniczne:
• Długość 2000 mm
• Wysokość- 1500 mm
• Słupek rurowy fi 60,3 mm-120 sztuk
• Przęsło owalne -rura fi 48,3 mm
• Wysokość owalnego przęsła 550 mm
• Materiał- stal
• Zabezpieczenie: ocynk i malowanie proszkowe
• Kolor żółty wg palety RAL
• Sposób montażu- do zabetonowania w gruncie
• 120 kompletów do mocowania: pręt gwintowany, nakrętka, podkładka, maskownica
• Kapturek PVC do zaślepienia otworu słupka 120szt
Szkic przedmiotu zamówienia z wymaganymi parametrami technicznymi w załączniku nr 1
Na trwałość materiału przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji.
W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające
realizacji zamówienia, w tym koszt oraz czas dostawy na wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 19.10.2018 r., do godz. 13.00
2.Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.

Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„zakup 200mb barier ochronnych U-12a 2000x1500 typ Olsztyński kolor żółty wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu”
nie otwierać przed 19.10.2018 r., godz. 13.00”.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 19.10.2018 r., godz. 13.30
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 10.10.2018 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 10.10.2018 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.10.2018 r., godz. 13.51Beata MizerskaEdycja strony
10.10.2018 r., godz. 13.49Beata MizerskaEdycja strony
10.10.2018 r., godz. 13.45Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 3001 razy.