Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie 50 szt. drewnianych skrzynek lęgowych dla ptaków dziuplastych (sikorek)

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10 kwietnia 2018 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: OFERTA NA: „Budki lęgowe”; lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl; lub faksem na numer: 22 776 50 93
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158, fax: (22) 776-50-93


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia:

1. wykonanie 50 szt. drewnianych skrzynek lęgowych dla ptaków dziuplastych (sikorek) typu A (25 szt.) i typu A1 (25 szt.) zgodnie z poniższą specyfikacją:
 wykonane z desek sezonowanych o grubości 25 mm,
 otwór wlotowy o średnicy 28 mm (25 szt. skrzynek) i 32 mm (25 szt. skrzynek),
 ścianka boczna o wymiarach 34 x 31 x 13 cm,
 ściana tylna o wymiarach 18 x 34 cm,
 listwa mocująca skrzynkę do drzewa o wymiarach 58 x 6 cm,
 daszek o wymiarach 25 x 25 cm,
 daszek zabezpieczony impregnatem do drewna,
 ściana przednia z możliwością otwarcia w celu wykonania przeglądu skrzynki.
2. montaż 50 szt. skrzynek na drzewach rodzaju kasztanowiec (zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego) wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Wołominie,
Gwarancja: na ww. skrzynki lęgowa zostanie udzielona 3-letnia gwarancja w ramach, której w kwietniu 2019 roku zostanie wykonany ich przegląd i czyszczenie.2. Kod CPV: 45000000-7.

3. Termin realizacji zamówienia: do 11 maja 2018 roku.

4. Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury

5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert: cena wykonania przedmiotu zamówienia 100%.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10 kwietnia 2018 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: OFERTA NA: „Budki lęgowe”;
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;
lub faksem na numer: 22 776 50 93

8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:

Robert Angielski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 05.04.2018 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 05.04.2018 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2018 r., godz. 14.38Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3075 razy.