Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI

Oferty należy składać do dnia 09.03.2018r. do godziny 1100 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 09.03.2018r. do godziny 1100 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prądzyńskiego 3, w pokoju nr 4 (kancelaria) lub przy ul. Powstańców 8/10 (kancelaria).

Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r. o godzinie 1200 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wołomin ul. Powstańców 8/10, wejście B, pokój nr 16.

O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pisemnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania nie podając przyczyn.

Do oferty należy dołączyć:
Dokumenty zgodne z SIWZ

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1. Robert Denis – Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 11 , tel. 00-22 787-30-10 wew. 102.
2. Magdalena Korycińska – Inspektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie, Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. nr 12, tel. 022 787-30-10 wew. 106.


Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 27.02.2018 r., godz. 13.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.02.2018 r., godz. 13.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2018 r., godz. 13.56NieznanyEdycja strony
27.02.2018 r., godz. 13.55NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2925 razy.