Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: torby bawełniane

Prosimy o złożenie oferty do 7 lutego 2018 r., do godz. 12.00
Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344
e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158, fax: (22) 776-50-93

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
a) 200 szt. toreb bawełnianych w kolorze szarym z nadrukiem
(zgodnie z załącznikiem nr 1).
b) 200 szt. toreb bawełnianych w kolorze czarnym z nadrukiem
(zgodnie z załącznikiem nr 1).


Wymagania Zamawiającego:
 Torby powinny być wykonane z bawełny co najmniej 200g/m2.
 Nadruk pełnokolorowy, jednostronny w formacie co najmniej A4.
 Podwójne uszy (ucho długie i krótkie wszyte w każdą torbę).
 Wymiary torby nie mniejsze niż 39 cm x 42 cm, płaskie dno (szerokość co najmniej 5 cm)
 Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki cyfrowe zawierające grafikę do nadruków w formacie cdr. i JPG, którą należy dostosować do zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 Do przesłanej oferty należy dołączyć graficzną wizualizację przedmiotu Zamówienia.
 W ofercie należy przedstawić: cenę netto przedmiotu zamówienia, cenę brutto przedmiotu zamówienia, graficzną wizualizację wyglądu toreb.

2. Kod CPV: 18930000-7
3. Termin realizacji zamówienia: 27 luty 2018r. do godz. 12.00
4. Warunki płatności: przelewem do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie papierowej, do siedziby Zamawiającego; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia.
5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: kompletny formularz zgłoszeniowy dołączony do zaproszenia.
6. Kryteria oceny ofert: cena wykonania przedmiotu zamówienia 100%.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty do 7 lutego 2018 r., do godz. 12.00
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl wpisując w tytule maila: Oferta na torby bawełniane.
8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Barbara Kocikowska-Kopyt
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 01.02.2018 r., godz. 15.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 01.02.2018 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2018 r., godz. 15.42Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.02.2018 r., godz. 15.37Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2836 razy.