Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenia Starosty Wołomińskiego


Podstrony:
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, złożony w dniu 30.04.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.18.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 431097W – ul. Mickiewicza w msc. Wołomin na odcinku od DP nr 4359W (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431065W – ul. Kościelnej (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 11.02.2020 r., złożony w dniu 05.11.2020 r., uzupełniony w dniu 08.04.2021 r. oraz w dniu 07.06.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.47.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W w msc. Ruda – Rejentówka, gm. Radzymin”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, z dnia 05.03.20210 r., uzupełniony w dniu 25.03.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.9.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi publicznej gminnej - ulicy J. Długosza w Kobyłce w zakresie skrzyżowania z ul. Graniczną, polegająca na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, (data wpływu do tut. Starostwa 1 grudnia 2020 r.), uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.52.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Drewnicką do skrzyżowania z ul. Szpitalną (wraz z tym skrzyżowaniem)”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 31 maja 2021 roku dla Wójta Gminy Jadów, decyzji Nr 17pz/2021 znak: WAB.6740.14.1.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej, Gmina Jadów”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, złożony w dniu 23 kwietnia 2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.15.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Kaczorowskiej do ulicy Warszawskiej, gm. Klembów”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 maja 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 16pz/2021 znak: WAB.6740.14.46.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gm. Radzymin, gm. Klembów”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 15 grudnia 2020 r., uzupełniony w dniu 30.04.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.56.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 – Nowe Ręczaje, gmina Poświętne”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 14 maja 2021 r. dla Burmistrza Miasta Kobyłka, decyzji Nr 13pz/2021 znak: WAB.6740.14.8.2021 (opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego tunelu na przedłużeniu ulicy Orszagha do ulicy Ręczajskiej w Kobyłce”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, złożony w dniu 22.03.2021 r. następnie skorygowany w dniu 30.04.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.11.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Waryńskiego na odcinku do ulicy Łukasińskiego w Kobyłce”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Radzymina, z dnia 01.12.2020 r., uzupełniony w dniu 02.04.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.51.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej drogi gminnej Nr 430793W, pod nazwą: „Budowa i rozbudowa ul. Nowej od skrzyżowania z ul. Weteranów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego w gminie Radzymin”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 10pz/2021 znak: WAB.6740.14.3.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W (ul. Zawiszyńska) na odcinku 500,0 m wraz z rozbiórką istniejących mostów oraz budową nowego mostu i przepustu w miejscowości Borzymy, gm. Jadów”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. dla Burmistrza Miasta Zielonka, decyzji Nr 11pz/2021 znak: WAB.6740.14.5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Słowackiego w Zielonce na odcinku od ulicy Literackiej do ulicy Ossowskiej”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów, z dnia 16.01.2021 r. (data wpływu do tut. Starostwa 22.01.2021 r.), uzupełniony w dniu 16.04.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.1.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej, Gmina Jadów”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 14 kwietnia 2021 roku dla Burmistrza Miasta Zielonka, decyzji Nr 8pz/2021 znak: WAB.6740.14.57.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr: 431238W – ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Sienkiewicza), ul. Długosza i 431256W – ul. Poniatowskiego (na odcinku od ul. Długosza do ul. Sienkiewicza) w Zielonce, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2021 r. dla Burmistrza Miasta Zielonka, decyzji Nr 7pz/2021 znak: WAB.6740.14.41.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Gen. O. Brzozy - Brzeziny na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Wojska Polskiego w Zielonce”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 31 marca 2021 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, decyzji Nr 6pz/2021 znak: WAB.6740.14.50.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego od ul. Wolności do ul. Wigury w Ząbkach”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, złożony w dniu 04.03.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.8.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego tunelu na przedłużeniu ulicy Orszagha do ulicy Ręczajskiej w Kobyłce”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 30 października 2020 r., uzupełniony w dniu 23.02.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.46.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gm. Radzymin, gm. Klembów”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, z dnia 17.11.2020 r., uzupełniony w dniu 09.03.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.49.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa fragmentu ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Turowskiej do projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. Orszagha” – drogi publicznej gminnej
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, z dnia 14.09.2020 r., uzupełniony w dniu 25.02.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.36.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Ręczajskiej do granicy Miasta Kobyłka” – drogi publicznej gminnej
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z dnia 28.01.2021 r., zmieniony w dniu 17.03.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.3.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W (ul. Zawiszyńska) na odcinku 500,0 m wraz z rozbiórką istniejących mostów oraz budową nowego mostu i przepustu w miejscowości Borzymy, gm. Jadów”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 11 marca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 5pz/2021 znak: WAB.6740.14.59.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, z dnia 13.10.2020 r., złożony w dniu 15.10.2020 r., uzupełniony w dniu 17.02.2021 r. oraz w dniu 12.03.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.44.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi publicznej łączącej projektowane przedłużenie ulicy Orszagha z ulicą Warszawską w Kobyłce”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, z dnia 16.12.2020 r., uzupełniony w dniu 11.03.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.57.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr: 431238W – ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Sienkiewicza), ul. Długosza i 431256W – ul. Poniatowskiego (na odcinku od ul. Długosza do ul. Sienkiewicza) w Zielonce, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, złożony w dniu 16.02.2021 r., następnie uzupełniony w dniu 19.02.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.5.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Słowackiego w Zielonce na odcinku od ulicy Literackiej do ulicy Ossowskiej”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, z dnia 30.11.2020 r., uzupełniony w dniu 01.03.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.50.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego od ul. Wolności do ul. Wigury w Ząbkach”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 25 stycznia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 2pz/2021 znak: WAB.6740.14.39.2020, opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4306W ulica Radzymińska na odcinku od działki nr ew. 365 obręb 0012 – Kołaków do działki nr ew. 81 obręb 0009 – Józefów w miejscowości Ostrówek, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 2 lutego 2021 r. dla Burmistrza Tłuszcza, decyzji Nr 3pz/2021 znak: WAB.6740.14.48.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Kielaka z wiaduktem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 634 w Tłuszczu”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 28 grudnia 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 48pz/2020 znak: WAB.6740.14.42.2020, opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4309W relacji Czarna, ul. Chabrowa, gmina Wołomin - Nowy Janków, gmina Radzymin”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, złożony w dniu 30.09.2020 r., następnie uzupełniony i skorygowany w dniu 11.01.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.41.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ul. Gen. O. Brzozy - Brzeziny na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Wojska Polskiego w Zielonce”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 14 grudnia 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 43pz/2020 znak: WAB.6740.14.19.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów, powiat wołomiński”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 14 grudnia 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 44pz/2020 znak: WAB.6740.14.12.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do przejazdu kolejowego w miejscowości Dobczyn” (w miejscowości Stare Grabie gmina Wołomin oraz w miejscowości Dobczyn gmina Klembów, powiat wołomiński)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 8 stycznia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 1pz/2021 znak: WAB.6740.14.43.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W na odcinku od działki ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Krusze, Gmina Klembów”.
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 28 grudnia 2020 roku dla Burmistrza Miasta Ząbki, decyzji Nr 47pz/2020 znak: WAB.6740.14.37.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wydaniu w dniu 21 grudnia 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 45pz/2020 znak: WAB.6740.14.34.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych: nr 4328W (ul. Kwiatowa) na odcinku od dz. ew. nr 102 obręb 0019-Sulejów do skrzyżowania z ul. Ogrodową, Kościelną i Leśną (wraz ze skrzyżowaniem) oraz nr 4330W (ul. Ogrodowa, ul. Szosa Jadowska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do dz. ew. nr 640 obręb 0019-Sulejów w miejscowości Sulejów, gmina Jadów
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, złożony w dniu 17 grudnia 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.59.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej”
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
  o wszczęciu na wniosek Burmistrza Tłuszcza, postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.48.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Kielaka z wiaduktem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 634 w Tłuszczu”
 • ROK 2020
 • ROK 2019
 • ROK 2018
 • ROK 2017
 • ROK 2016
 • ROK 2015
 • ROK 2013
 • ROK 2012
 • ROK 2011
 • ROK 2010

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.08.2005 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 09.07.2020 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2020 r., godz. 11.06Emilia PłachetkoEdycja strony
29.06.2015 r., godz. 16.05Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
19.07.2012 r., godz. 10.57Ewa KrzywoszZmiana kolejności podlinków
20.07.2011 r., godz. 14.08Michał KawkaZmiana kolejności podlinków
02.08.2005 r., godz. 09.27Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 28964 razy.