Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Wa.401.2016
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027.
 • Uchwała Nr Wa.400.2016
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 roku dotycząca opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu.
 • Uchwała Nr Wa.33.2017
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr Wa.34.2017
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2017 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok.
 • Uchwała Nr Wa.149.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2017 rok.
 • Uchwała Nr Wa.241.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego za 2017 rok.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.12.2016 r., godz. 14.03
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 17.01.2017 r., godz. 13.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.01.2017 r., godz. 13.43Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
13.12.2016 r., godz. 14.09Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
13.12.2016 r., godz. 14.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2866 razy.