Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania, w gminie Klembów”,
Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
informuję,

że w dniu 21.10.2015 r. została wydana decyzja Nr 19pz/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania, w gminie Klembów”,
(kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI)

na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej:
ew. nr: 324/8 (324/10*, 324/11), 324/9, 337 (337/1*, 337/2), 624/1, 625/1, 626/3 (626/8*, 626/9), 642, 643 (643/1*, 643/2), 626/1 (626/5*, 626/6*, 626/7), 939 (939/1*, 939/2), 641 (641/1*, 641/2), 951/2, 952/4, 953/1 (953/3*, 953/4), 953/2 (953/5*, 953/6), 954, 956, 957/1 (957/5*, 957/6), 957/3 (957/7*, 957/8), 957/4 (957/9*, 957/10), 967 (967/1*, 967/2), 968/8, 968/4, 969 (969/1*, 969/2) w miejscowości Lipka obręb 0008 Lipka, gmina Klembów

xxx/x lub xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi
(xxx/x*) – działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w liniach rozgraniczających teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej
(xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza w liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej

i na działkach, znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej, na których przewidziano przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia:
ew. nr: 324/8 (324/10, 324/11), 957/4 (957/9, 957/10) w miejscowości Lipka obręb 0008 Lipka, gmina Klembów
(tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia)

oraz na działkach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren niezbędny do realizacji drogi powiatowej, na których przewidziano przebudowę dróg innej kategorii:
ew. nr: 325/1, 350/2, 627, 926, 966 w miejscowości Lipka obręb 0008 Lipka, gmina KlembówInwestor: Zarząd Powiatu Wołomińskiego

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (Barbara Koszelak, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 28.10.2015 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.10.2015 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.10.2015 r., godz. 14.02NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3702 razy.