Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2015

Ofertę należy złożyć: do dnia 12.12.2014. do godz. 12.00
I. Informacje wstępne
1. Zamawiający
Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
faks: (22) 7870520
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPW.273.263.2014
Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.


II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i napraw sygnalizacji świetlnych w pasach dróg powiatowych

Zakres konserwacji obejmuje
1. Utrzymanie urządzeń sygnalizacyjnych całodobowo w pełnej sprawności technicznej i użytkowej
2. Realizowanie programów sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
3. Zapewnienie prawidłowego działania układów zabezpieczeń kolizyjnych oraz jednoznacznego i czytelnego wyświetlania wszystkich sygnałów świetlnych.
4. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej urządzeń energetycznych sygnalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiednich stabilności, sztywności i jakości ich mocowania gwarantującą pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
6. Utrzymanie całodobowe stanowiska przyjmującego i rejestrującego zgłoszenia w "Księdze zgłoszeń" o wystąpieniu nieprawidłowości w pracy sygnalizacji oraz bezzwłocznie przekazywanie ich w celu usunięcia swoim służbom technicznym.
7. Prowadzenie "zeszytu kontroli sterownika", oraz rejestrowanie w nim informacji bieżącej konserwacji, zmianach programów i remontach.
8. Aktualizowanie na bieżąco dokumentacji technicznej sygnalizacji będącej przedmiotem umowy.
9. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiarów ochrony przeciwpożarowej przekazywanie wyników Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
10. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiaru rezystancji uziemień i pomiaru rezystancji izolacji kabla do przycisków dla pieszych – przekazanie wyników pomiaru Zamawiającemu w terminie do 30 czerwca każdego roku.
11. Pomalowanie raz na rok masztów MS i MSŁ na skrzyżowaniach objętych konserwacją (barwa ustalona i zatwierdzona przez zamawiającego) wg wskazań Zamawiającego.
12. Prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń.
13. W przypadku awarii zasilania będącego w eksploatacji Zakładu Energetycznego natychmiast zawiadomić ZE i egzekwować jak najszybsze usunięcie awarii.
14. Naprawić nawierzchnię po robotach awaryjnych.
15.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek od momentu ich powstania w czasie:
a. sterownika w ciągu 8 godzin,
b. pozostałych usterek instalacji elektrycznych w ciągu 2 godzin.
c. naprawy sygnalizacji powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu
nastąpią w terminie 2 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
16. Umowa nie obejmuje kosztów zakupu i wymiany sterownika.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 08.12.2014 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 08.12.2014 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2014 r., godz. 09.54Joanna WieczorekEdycja strony
08.12.2014 r., godz. 09.50Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 3814 razy.