Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich przy kominach budynku Liceum Ogólnokształcącego w Urlach

Termin składania ofert do dnia 31.10.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich przy kominach budynku Liceum Ogólnokształcącego im Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach.

Zakres prac obejmuje:

I Wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz częściowe wzmocnienie więźby dachowej na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
1. Wykonanie obróbki kominów z papy termozgrzewalnej typu SBS – 5,2 mm. Wymiar 3x6,5 x 8 = 156 m²
2. Obróbka wydry nakładką z blachy ocynkowanej 50 mb
3. Wykonanie uszczelnienia odpowietrzników kanalizacyjnych
4. Naprawa konstrukcji dachu


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 31.10.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich przy kominach budynku Liceum Ogólnokształcącego im Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach.

nie otwierać przed 31.10.2014 r. godz. 10.30


3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.\

4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1
sala konferencyjna, dnia 31.10.2014 r. o godz. 10.30


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
• Formularz oferty,
• Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
• Oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu.
(Załącznik nr 2)
• Oświadczenie o spełnianiu warunków
(Załącznik nr 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.10.2014 r., godz. 14.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.10.2014 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2014 r., godz. 14.10NieznanyEdycja strony
24.10.2014 r., godz. 14.09NieznanyEdycja strony
24.10.2014 r., godz. 14.08NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4196 razy.