Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na druk wydawnictwa promocyjnego pt. „Jeżdżę po mistrzowsku” wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą”

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 października 2014 r., godz. 14.00,
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na druk wydawnictwa promocyjnego
pt. „Jeżdżę po mistrzowsku” wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.


I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest druk i dostawa wydawnictwa promocyjnego pt. „Jeżdżę po mistrzowsku” w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

II. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje druk i dostawę
Wydawnictwa promocyjnego pt: „Jeżdżę po mistrzowsku”
Projekt publikacji dostarcza Zamawiający.
Specyfikacja druku:
Format B5 (176x250 mm),
objętość 28 stron z okładką
1. okładka 300 g kreda mat, kolor 4 + 4, folia mat, lakier wybiórczy 1 + 0;
2. środek: 150 g kreda mat, kolor 4 + 4, lakier offsetowy mat;
3. oprawa zeszytowa, grzbiet profilowany na oprawę klejoną.
Nakład: 5000 szt

III. Kryteria oceny ofert

1. Cena – 60%;
2. Termin wykonania – 40 %.

IV. Informacje na temat przygotowania oferty

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz oferty.

V. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 października 2014 r., godz. 14.00, w jednej
z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Druk i dostawa wydawnictwa promocyjnego pt. „Jeżdżę po mistrzowsku”;
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Druk i dostawa wydawnictwa promocyjnego pt. „Jeżdżę po mistrzowsku”;
3. elektronicznie na adres e-mail ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości
Druk i dostawa wydawnictwa pt. „Jeżdżę po mistrzowsku”


VI. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Joanna Balcerak-Wąż,
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: j.balcerak-waz@powiat-wolominski.pl
fax nr 22 776 53 90.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2014 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2014 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 14.40NieznanyEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 14.39NieznanyEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 14.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3969 razy.