Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Prace związane z wycinką drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz pocięciem pnia, konarów i gałęzi o śr. powyżej 7cm

składanie ofert do dnia 06.10 2014 r. do godz. 12
Lp. Gmina (lokalizacja drzew) Ilośćszt. Gatunek drzew (obwód w cm.

1 Gmina Dąbrówka / Kuligów ul. Warszawska 88 / /Józefów / /Karpin21, Karpin9A/ 8 szt. /topola (214,232,192,242) / /klon (140,210) / /lipa(210) lipa(200)/
2 Gmina Jadów /Jadów ul. Dreszera,/ /Borzymy / 10szt /świerk(110,90) klon(50,68) / /topola(165,175,210,305,183,170)/
3 Gmina Klembów /Stary Kraszew,/ /Karolew / 34szt /wierzba(250,284,350,250,274) akacja(198,55)/ /topola(64,83,39) klon(45,44,42,39,30,45,38,33) grab(78) sosna(46,73,51,73,42,54,56,66) brzoza(115,93,100) olcha(78,103,112,93) /
4 Gmina Kobyłka / ul. Napoleona / ul. B Chrobrego / /ul. Poniatowskiego/ /ul. Wołomińska/ 33szt. /olsza(179,124,108,106,102,120,106) / brzoza(62,27,35,35,52,36,33,52,58,34,34,59,52,32,51,24,31,29,35,41,46) olcha(78,32) wierzba(32)/ /akacja(164) / /brzoza(155)/
5 Gmina Poświętne /przy CPN Gaz./ Dąbrowica /Ręczaje Nowe/ 7szt /topola(207,242,170) / /topola(190) / /wierzba( 3szt.181 do 360cm.)/
6 Gmina Radzymin /ul. Weteranów/ /Słupno ul. Żeromskiego / 2szt /klon(130) / /brzoza(116) /
7 Gmina Tłuszcz m. Szczepanek 34szt /wierzba(75,86) wiąz(60,36) klon(190,76,60,68,152,178,82,56) brzoza(53,59,74,32,34,78,66,54) olsza(80,47) topola(270,135,114,67,93,81,90) sosna(41,33) lipa(46,48,44)/
8 Gmina Wołomin /ul. Radzymińska/ /Leśniakowizna/ /ul. Niepodległości / /ul. Wileńska / 4szt /osika(120) / /topola(260) / /olsza(134)/ /wierzba(192)/

9 Gmina Zielonka ul. Lipowa 1szt /lipa(260) /
10
Gmina Ząbki ul. Szpitalna 5szt /Suche nie określony gat.(80,80,66,70,115)/
Razem drzew 138 szt.


Na powyższe drzewa posiadamy decyzje zezwalające na ich wycinkę. Drzewa do wycięcia w terenie oznaczono czerwonym kółkiem.
1.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 06.10 2014 r. do godz. 12
3. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j..w.

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
wycinka i usunięcie drzew z dróg powiatowych
nie otwierać przed 06.10.2014 r. godz. 14.00”
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
5. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój nr 6, dnia 06.10.2014 r. o godz. 14.00
6. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 29.09.2014 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 29.09.2014 r., godz. 15.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2014 r., godz. 15.18Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4196 razy.