Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „1. Wykonanie jednokrotnego koszenia trawy wraz z wywiezieniem pokosu do 15.10.2014r , 2. Zgrabienie i wywiezienie liści oraz ...

Termin składania ofert do dnia 19.09.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„1. Wykonanie jednokrotnego koszenia trawy wraz z wywiezieniem pokosu do 15.10.2014r ,

2. Zgrabienie i wywiezienie liści oraz usuniecie złamanych gałęzi znajdujących się na terenie zespołu pałacowo parkowego w miejscowości Chrzęsne dz. Nr Ew 940/1 w terminie do 15.11.2014r.”


Zakres prac obejmuje:

1. Jednokrotnego koszenia trawy do 15.10.2014 r
2. Wywiezieniem pokosu do 15.10.2014 r
3. Zgrabienie i wywiezienie liści znajdujących się na terenie zespołu pałacowo parkowego w miejscowości Chrzęsne do 15.11.2014 r
4. Usuniecie złamanych gałęzi do 15.11.2014 r

Prace prowadzone będą na działce nr ew. 940/1 o pow. 3ha 49aMiejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, kancelaria, ul. Prądzyńskiego 3,
05 – 200 Wołomin
do dnia 19.09.2014 r. do godz. 10.00


2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„1. Wykonanie jednokrotnego koszenia trawy wraz z wywiezieniem pokosu do 15.10.2014r ,

2. Zgrabienie i wywiezienie liści oraz usuniecie złamanych gałęzi znajdujących się na terenie zespołu pałacowo parkowego w miejscowości Chrzęsne dz. Nr Ew 940/1 w terminie do 15.11.2014r.
nie otwierać przed 19.09.2014 r. godz. 10.30

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.\


4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1
sala konferencyjna, dnia 19.09.2014 r. o godz. 10.305. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
• Formularz oferty,
• Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
• Oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu.
(Załącznik nr 2)
• Oświadczenie o spełnianiu warunków
(Załącznik nr 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.09.2014 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.09.2014 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2014 r., godz. 12.59NieznanyEdycja strony
12.09.2014 r., godz. 12.59NieznanyEdycja strony
12.09.2014 r., godz. 12.58NieznanyEdycja strony
12.09.2014 r., godz. 12.07NieznanyEdycja strony
12.09.2014 r., godz. 12.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4207 razy.