Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na: przeprowadzenie czynności kontroli jako zewnętrzny podmiot kontrolujący wykonania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chrzęsne gm. Tłuszcz

termin składania dokumentów do dnia 16 września 2014 r. do godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chrzęsne gmina Tłuszcz Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na: przeprowadzenie czynności kontroli jako zewnętrzny podmiot kontrolujący wykonania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chrzęsne gm. Tłuszcz.

Opracowanie zakłada:
- kontrolne wykonanie pomiaru budynków (nie mniej niż 80-ciu),
- uczestnictwo w czynnościach ustalenia przebiegu granic i spisania protokołu ustalenia (nie mniej niż 65 pozycji protokołu),
- weryfikacja zgodności użytków z funkcjami budynków,
- kontrolę poprawności projektowanych zmian użytków leśnych na nieleśne pod kontem zgodności z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu robót i przeprowadzanej modernizacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=pokaz&id=1059
oraz u Naczelnika Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie pod numerem telefonu 22 787 30 10 wew. 102.


Ofertę z podaniem ceny netto i brutto należy składać w kancelarii przy ul. Powstańców 8/10, w Wołominie w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta przeprowadzenia kontroli do sprawy WGG.6623.1.2014”, w terminie do dnia 16 września 2014 r. do godz. 10.00 (krótki termin na złożenie spowodowany jest terminem realizacji modernizacji).
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 16 września 2014 roku o godz. 11.00 przy ul. Powstańców 8/10 w pokoju nr 17.

Termin realizacji zamówienia: do 21 listopada 2014 roku.


Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 09.09.2014 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 09.09.2014 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2014 r., godz. 11.36Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.09.2014 r., godz. 11.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.09.2014 r., godz. 11.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.09.2014 r., godz. 09.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.09.2014 r., godz. 09.33Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4011 razy.