Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na zapewnienie usługi ochrony fizycznej w czasie trwania uroczystych obchodów 94. Rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Ossowie w dniu 15.08.2014 r.

termin składania dokumentów do dnia 21 lipca 2014 r. do godziny 16.00
Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na zapewnienie usługi ochrony fizycznej w czasie trwania uroczystych obchodów 94. Rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Ossowie w dniu 15.08.2014 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Warunki do specyfikacji
• Współpraca z kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy wyznaczonym przez organizatora (Starostwo Powiatowe w Wołominie),
• 35 pracowników ochrony, przeszkolonych zgodnie z wymogami ustawy o imprezach masowych, w tym co najmniej 20-tu służby porządkowej,
• Czas pracy poszczególnych pracowników ochrony uzależniony od miejsca wykonywania zabezpieczenia,
2 pracowników od godz. 09.00 do godziny 13.30
35 pracowników od godzin 13.30 do godziny 17.00 teren imprezy masowej
7 pracowników od godziny 17.00 do godziny 19.00 teren imprezy rekreacyjnej
w miejscu imprezy masowej
• bezprzewodowa łączność radiowa na całym obszarze imprezy masowej,
• jednolity charakterystyczny strój całej formacji ochrony,
• identyfikator,
• kamizelka ze stosownym napisem służba ochrony, służba informacyjna,
Rozmiar czasu pracy jest elastyczny w zależności od zajmowanego punktu ochrony.

2. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę netto i brutto za w/w przedmiot zamówienia

3. Ter¬min i miejsce reali¬za¬cji zamówienia:
15 sierpnia 2014 r. w godzinach 09.00-19.00
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę na załączonym formularzu należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, w terminie do dnia 21 lipca 2014 r. do godziny 16.00 lub przesłać na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl z dopiskiem na kopercie: Ochrona obchodów 94. rocznicy „Cudu nad Wisłą”
w Ossowie.

5. Informacje:
Wydział Edukacji Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. (22) 787-43-01 wew.164

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 14.07.2014 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 14.07.2014 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2014 r., godz. 14.19Katarzyna RutkowskaEdycja strony
14.07.2014 r., godz. 14.06Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4200 razy.