Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 5, 6, 7, 12 i 13 w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w okresie od 16.07.2014 do 22.08.2014

Termin składania ofert do dnia 14.07.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 5, 6, 7, 12 i 13 w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w okresie od 16.07.2014 do 22.08.2014 r.”


Zakres prac obejmuje:

1. Zmycie i zeskrobania ścian i sufitów do malowania
2. Wymianę drzwi
3. Prace murarskie i tynkarskie
4. Wykonanie gładzi gipsowych
5. Prace malarskie
6. Prace betoniarskie
7. Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
8. Wymiana osprzętu elektrycznego
9. Wymiana oświetlenia


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 14.07.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie remontu sal lekcyjnych nr 5, 6, 7, 12 i 13 w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w okresie od 16.07.2014 do 22.08.2014 r.” nie otwierać przed 14.07.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1
Sala Konferencyjna dnia 14.07.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Kosztorys


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.07.2014 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.07.2014 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.07.2014 r., godz. 11.00NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4141 razy.