Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie dzikiego wysypiska zmieszanych odpadów z budowy i remontów, zlokalizowanego na terenie nieruchomości powiatowej, na działce nr ew. 86/1 obręb Jadów, gmina Jadów

Prosimy o złożenie oferty do dnia 30 kwietnia 2014r. do godz. 11.00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o przedstawienie oferty na uprzątnięcie dzikiego wysypiska zmieszanych odpadów z budowy i remontów, zlokalizowanego na terenie nieruchomości powiatowej, na działce nr ew. 86/1 obręb Jadów, gmina Jadów.

Zakres zadania obejmuje:
1. uprzątnięcie odpadów z terenu nieruchomości,
2. przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami, łącznie z wszystkimi niezbędnymi czynnościami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Lokalizacja prac zostanie wskazana wykonawcy w terenie.

Ponadto informujemy, że wymagane będzie przedstawienie kwitów wagowych ważenia odpadów oraz kart przekazania odpadów, jako załączników do protokołu odbioru.
Termin wykonania ww. prac ustala się do dnia 30 czerwca 2014r.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 30 kwietnia 2014r. do godz. 1100, w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie z napisem:
„OFERTA NA UPRZĄTANIE DZIKIEGO WYSYPISKA”
lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl ; t.gumkowski@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.Oczekujemy odpowiedzi według załączonego formularza oferty

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 23.04.2014 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 23.04.2014 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.04.2014 r., godz. 15.15Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.04.2014 r., godz. 15.11Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3963 razy.