Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 4 w Zespole Szkół w Tłuszczu w okresie od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 4 w Zespole Szkół w Tłuszczu w okresie od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”

termin składania ofert do dnia 04.02.2014 r. do godz. 10.00


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
„Wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 4 w Zespole Szkół w Tłuszczu w okresie od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”

Zakres prac obejmuje:
1. Rozebranie posadzki z PCV
2. Przygotowanie posadzki pod ułożenie płytek terakotowych – oczyszczenie podłoża, gruntowanie.
3. Dostawa i ułożenie płytek typu gres na całej powierzchni podłogi. Płytki o wym. 30x30 kolor jasny beż, II grupa nasiąkliwości, V klasa ścieralności, antypoślizgowość pomiędzy R9-R13, twardość 5-6 stopień skali Mohsa.
4. Wykonanie cokołów na ścianach z terakoty – jasny beż
5. Fugowanie płytek terakotowych
6. Przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie – zerwanie lamperii, mycie ścian, reperacje , szpachlowanie, gruntowanie.
7. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu
8. Wykonanie tynku mozaikowego na wysokości 2,06 m


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 04.02.2014 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 4 w Zespole Szkół w Tłuszczu w okresie od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”
nie otwierać przed 04.02.2014 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 04.02.2014 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Formularz cenowy

Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie: w formularzu wpisany jest termin zapłaty 30 dni a w istotnych postanowieniach zał nr 1 termin zapłaty wynosi 14 dni.
Odpowiedź:
W istotnych postanowieniach zał 1 jest błąd. Termin zapłaty wynosi tak jak w formularzu 30 dni.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 29.01.2014 r., godz. 15.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.02.2014 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2014 r., godz. 16.03NieznanyEdycja strony
29.01.2014 r., godz. 15.56Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4090 razy.