Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawę nowej fabrycznie profesjonalnej wycinarki drzewostanu i zarośli z pełnym wyposażeniem

ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2014 r. do godz. 12.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
dostawę nowej fabrycznie profesjonalnej wycinarki drzewostanu i zarośli z pełnym wyposażeniem

Specyfikacja silnika
Pojemność cylindra od 53,3 cm³
Moc silnika od 2,8 kW
Prędkość przy maks. mocy od 9000 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa do 1,5 lit
Zużycie paliwa do 2,5 l/h
Jałowe obroty 2800 obr/min
Moment obrotowy, maks. 3,5 Nm/6900 obr/min
Prędkość uruchamiania sprzęgła 4100 obr/min (±200 obr./min.)
Max obrotów na wałku wyjściowym 10500 obr/min
Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość CO) 350 g/kWh
Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy 2,1/2,3 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 103 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa) 117 dB(A
Przełożenie 1:1,29
Kąt przekładni 24 °

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 27.01.2014 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:

• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„ dostawę nowej fabrycznie profesjonalnej wycinarki drzewostanu i zarośli z pełnym wyposażeniem”
nie otwierać przed 27.01.2014 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a Pokój Nr 5, dnia 27.01.2014r. o godz. 14.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 22.01.2014 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 22.01.2014 r., godz. 08.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 08.23Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3926 razy.