Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w mie

termin składania ofert do dnia 27.12.2013 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r"


termin składania ofert do dnia 27.12.2013 r. do godz. 10.00”


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r”
Zakres prac obejmuje:
1. Monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r .
2. Podejmowania interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania
3. Zabezpieczyć teren do czasu powiadomienia Zlecającego o zaistniałej interwencji.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 27.12.2013 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiektach i na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Chrzęsne w okresie od 02.01.2014 r do 31.12.2014 r”
nie otwierać przed 27.12.2013 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 27.12.2013 r. o godz. 12.00


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 23.12.2013 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 23.12.2013 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2013 r., godz. 14.35Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.12.2013 r., godz. 12.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.12.2013 r., godz. 09.27Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4432 razy.