Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie dostawy zbiornika przeciwpożarowego na terenie Domu Dziecka w miejscowości Równe.

termin składania ofert do dnia 09.12.2013 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Dostawę zbiornika przeciwpożarowego na terenie Domu Dziecka w miejscowości Równe ”


Zakres prac obejmuje:
1. Dostawę zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m³. Przy doborze zbiornika należy wziąć pod uwagę, iż będzie on do połowy posadowiony w gruncie a pozostała część będzie obsypana ziemią.
Zbiornik powinien być wyposażony w rurę zalewową, dwie rury ssące z koszem zakończone zaworem zwrotnym, końcówkę strażacką oraz kominek „oddechowy”. Ponadto powinien być wyposażony w uchwyty do montażu opasek kotwiących go z podłożem.
2. Transport w/w zbiornika na teren Domu Dziecka w miejscowości Równe woj. mazowieckie
3. Zdjęcie w/w zbiornika dźwigiem z naczepy i ułożenie go w wyznaczonym przez Inwestora docelowym miejscu ( wykopie)
4. Wykonawca dostawy dostarczy Inwestorowi po podpisaniu umowy DTR dotyczącą zbiornika.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 09.12.2013 r. do godz. 10.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Dostawa zbiornika przeciwpożarowego na terenie Domu Dziecka w miejscowości Równe.
nie otwierać przed 09.12.2013 r. godz. 10.30”
3. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 2, dnia 09.12.2013 r. godz. 10.30

OSOBA DO KONTAKTU MIROSŁAW ZAJDENC 22 776 19 40

4. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Zestawienie kosztów


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.12.2013 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 04.12.2013 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2013 r., godz. 09.20Katarzyna RutkowskaEdycja strony
03.12.2013 r., godz. 13.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4623 razy.