Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę polegającą na:sporządzeniu inwentaryzacji kasztanowców (białych oraz czerwonych) rosnących na terenie powiatu

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2013 r.
Zapytanie ofertowe


Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się
z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę polegającą na:

sporządzeniu inwentaryzacji kasztanowców (białych oraz czerwonych) rosnących na terenie powiatu, w celu wykonania na nich, w nadchodzącym roku, zabiegów ochronnych:


W inwentaryzacji należy zawrzeć następujące informacje:
 obwód pnia na wysokości 1,3 m,
 dokładną lokalizację – miejscowość, ulica, nr posesji (a w przypadku braku danych adresowych - współrzędne geograficzne lub nr ew. działki i obręb),
 gatunek, stan/kondycja drzewa,
 ew. uwagi i zalecenia.

Do każdego zinwentaryzowanego kasztanowca należy dołączyć przynajmniej jedną fotografię przedstawiającą drzewo. Całą dokumentację fotograficzna należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD.

W ofercie należy przedstawić:

 przykładowy opis kasztanowca,
 najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia,
 cena netto przedmiotu zamówienia,
 cena brutto przedmiotu zamówienia.

Sposób oraz kryterium wyboru:

 cena wykonania przedmiotu zamówienia.


TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Prosimy o złożenie oferty do dnia 21 listopada 2013 r. w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, w zamkniętej kopercie z napisem: OFERTA NA: „Inwentaryzacja kasztanowców”;
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl ;
lub faksem na numer: 022 776 50 93.

PŁATNOŚĆ:

Przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury.

OSOBA DO KONTAKTU:

tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158

Robert Angielski – Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.11.2013 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.11.2013 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2013 r., godz. 11.42NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4753 razy.