Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi geodezyjnej w związku z koniecznością określenia parametrów urządzeń wodnych w obrębie Słupna i Nadmy

Prosimy o złożenie oferty do dnia 18 października 2013 r. do godz.12.00
Zapytanie ofertowe

W związku z koniecznością określenia parametrów urządzeń wodnych Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi geodezyjnej:


Informacja dla oferentów:
w dniu 14.10.2013 r. dodano załącznik nr 2sporządzenia niwelety wraz z operatem geodezyjnym i inwentaryzacją urządzeń wodnych (rowów) na długości ok. 5000 m w obrębie Słupno i Nadma z podaniem następujących parametrów tj.: rzędnych początku i końca rowu, spadków, głębokości, szerokości dna, szerokości w koronie, nachylenia skarp.

W ofercie należy przedstawić:
 termin realizacji zamówienia do 12 grudnia 2013r.,
 cena netto przedmiotu zamówienia,
 cena brutto przedmiotu zamówienia.

Sposób oraz kryterium wyboru:
 najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia.


TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Prosimy o złożenie oferty do dnia 18 października 2013 r. do godz.12.00, w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, w zamkniętej kopercie z napisem: OFERTA NA: „Wykonanie niwelety rowów obr. Nadma, Słupno gm. Radzymin)”;


PŁATNOŚĆ:
Przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury.

OSOBA DO KONTAKTU:
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 161,
Jerzy Janiak – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 10.10.2013 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 14.10.2013 r., godz. 13.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2013 r., godz. 13.09Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.10.2013 r., godz. 15.06Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.10.2013 r., godz. 13.02Katarzyna RutkowskaUsunięcie powiązania strony z plikiem
10.10.2013 r., godz. 13.02Katarzyna RutkowskaPowiązanie strony z plikiem
10.10.2013 r., godz. 12.59Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.10.2013 r., godz. 12.58Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.10.2013 r., godz. 12.58Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4573 razy.