Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na wynajęcie i obsługę sceny , nagłośnienia i oświetlenia w dniu 28.09.2013 podczas Dni Powiatu Wołomińskiego

dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 września 2013r. do godziny 11:00 z dopiskiem na kopercie: Wynajęcie Sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Dni Powiatu Wołomińskiego
Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na wynajęcie
i obsługę sceny , nagłośnienia i oświetlenia w dniu 28.09.2013 podczas Dni Powiatu Wołomińskiego.1. Opis przedmiotu zamówienia:

A. scena 10x10 m z zadaszeniem KRS, / z montażem i demontażem /

B. scena 6x4 m bez zadaszenia , / z montażem i demontażem /

C. nagłośnienia według wykazu zawartego w załączniku - Rider zespołu DePress

D. oświetlenia scenicznego z obsługą :ruchome głowy sztuk 10 typu beam,

reflektory PAR LED sztuk 12,listwy typu led bar 12 sztuk, pary typu64 12

sztuk, 4 dlindersy, dymiarka,stroboskopy sztuk 2. / Jakość dostosowana do

specyfiki koncertu zespołu DE PRESS/

2. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę netto + stosowny podatek VAT za w/w przedmiot zamówienia.
3. Ter¬min i miejsce reali¬za¬cji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 28.09.2013 w godzinach 12.00 - 22.00.W

Miejsce: parking między Urzędem Miasta w Wołominie i Starostwem Powiatowym w

Wołominie od ul. Ogrodowej, mała scena od ul. Prądzyńskiego.

Rozpoczęcie / gotowość / od godz. 11.30.zakończenie ok. 22.00

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, lub na adres e-mail: a.zbyszynski@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 23 września 2013r. do godziny 11:00 z dopiskiem na kopercie: Wynajęcie Sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Dni Powiatu Wołomińskiego

5. Informacje:
Wydział Edukacji Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. (22) 787-43-01 wew.105 lub 603 318 445załącznik : Rider techniczny zespołu DE PRESS


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 19.09.2013 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 19.09.2013 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2013 r., godz. 15.42Katarzyna RutkowskaEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 15.32Katarzyna RutkowskaEdycja strony
19.09.2013 r., godz. 15.31Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4340 razy.